All for Joomla All for Webmasters

Chương Trình

Chương trình khóa giáo lý và thực tập thiền quán
Engelberg - từ 1 đến 4 tháng 5 năm 2008
-o0o-

Thứ 5 ngày 01.05.08:

10g00  Vân tập, nhận phòng
12g00 Ngọ trai (= ăn trưa) + ban tổ chức phân chia công tác
14g30  Cung thỉnh Hòa Thượng + lễ khai mạc + giáo lý
17g00  Công phu chiều (= tụng kinh buổi chiều)
19g00  Giờ ăn chiều
20g30  Thiền trà + Phật pháp vấn đáp + tọa thiền
22g30  Chỉ tịnh (= đi ngủ)


 Thứ 6 ngày 02.05.08

05g30  Thức chúng (=giờ báo thức)
05g45  Công phu khuya (=tụng kinh buổi sáng)
06g30  Tọa thiền
08g00  Điểm tâm (=ăn sáng)
09g30  Giờ giáo lý
12g00  Ngọ trai (=cơm trưa)
14g30  Giờ giáo lý
17g00  Công phu chiều (=tụng kinh buổi chiều)
19g00  Giờ ăn chiều
20g30  Thiền trà + Phật pháp vấn đáp + tọa thiền
22g30  Chỉ tịnh (=đi ngủ)


 Thứ 7 ngày 03.05.08

05g30  Thức chúng (=giờ báo thức)
05g45  Công phu khuya (=tụng kinh buổi sáng)
06g30  Tọa thiền
08g00  Điểm tâm (=ăn sáng)
09g30  Giờ giáo lý
12g00  Ngọ trai (=cơm trưa)
14g30  Giờ giáo lý
16g00  Giờ thể thao (thi đua các trò chơi nhỏ theo từng nhóm, có cả Oanh Vũ)
19g00  Giờ ăn chiều
20g30  Văn nghệ (ca hát, vui chơi thoải mái sau mấy ngày tu học)
24g00  Chỉ tịnh (=đi ngủ)


 Chủ nhật ngày 04.05.08

05g30  Thức chúng (=giờ báo thsức)
05g45  Công phu khuya (=tụng kinh buổi sáng)
06g30  Tọa thiền + lễ bế mạc + tác bạch cúng dường
08g30  Điểm tâm + tổng kết khóa học (cảm tưởng, tài chánh ...) + tổng vệ sinh
10g00  Hoàn mãn.


 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP