Hướng dẫn sử dụng chương trình Webex

Mời quý vị xem những đoạn video sau đây để biết cách sử dụng chương trình Webex mà tham gia tu học online. Chân thành cám ơn quý vị

 

Hướng dẫn cài chương trình Webex vào điện thoại di động:

https://youtu.be/MMNRoXD5rp4

 

Hướng dẫn vào phòng học bằng chương trình Webex trên điện thoại di động:

https://youtu.be/ykHMD2qRptE

 

Hướng dẫn sử dụng chương trình Webex bằng máy vi tính (PC) (Cài chương trình Webex vào máy PC và sau đó sử dụng Webex để vào phòng) (*vì lý do kỹ thuật cho nên phần sau âm thanh và hình ảnh không được trùng khớp với nha, mong quý vị thông cảm)

https://youtu.be/WAIjQD0jHNM

 

Hướng dẫn vào phòng học Webex qua Browser mà không cần cài đặt chương trình Webex vào máy vi tính (PC).

https://youtu.be/pkuHqHLlrP4

 

Hướng dẫn vào phòng học Webex bằng số ID (Meeting number) trong máy vi tính (PC) mà không cần bấm vào đường Link

https://youtu.be/3OmCcZx2Bz0

 

Hướng dẫn vào phòng học Webex bằng số ID (Meeting number) trong điện thoại hoặc máy tính bảng mà không cần bấm vào đường Link

https://youtu.be/VBJFfbWgJiU

 

Drucken