All for Joomla All for Webmasters

Băng Thuyết Pháp

 
Băng Thuyết Pháp tại Stein 2009 (Nghe Online)

1. Khai giảng + Cách thức tu tịnh độ - T.T. Thích Giác Thanh

2. Hình thức và ý nghĩa thờ tượng Phật - T.T Thích Giác Thanh

3. Mật tông và cách thức trì chú - T.T. Thích Giác Thanh

4. Các hạnh nguyện của các vị Bồ Tát - T.T Thích Giác Thanh

5. Áp dụng Phật Pháp vào đời sống - H. T. Thích Trí Minh

6. Ngủ Minh Pháp - H. T. Thích Trí Minh

7. Tam quy ngủ giới - H. T. Thích Trí Minh

8. Bát nạn - H.T. Thích Trí Minh

 

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP