All for Joomla All for Webmasters

Tổng Quát

Tổng quát về khóa tu học Phật Pháp kỳ 13 (Online lần 2)

Thời gian

từ tối thứ tư, ngày 12.05.2021 (từ 20 giờ) đến tối thứ bảy 15.05.2021 lúc 24:00 giờ

Địa điểm

Online - Thính phòng Webex

https://gdpt.my.webex.com/meet/gdpt-thien-tri

Hoặc là Số ID : 163-795-8325

Giảng sư

  1. T.T Thích Hạnh Tấn từ tu viện Vô Lượng Thọ - Đức quốc.
  2. SC Thích Chơn Đàn từ Đức quốc.

Học phí

 Vì là khóa học online cho nên không có học phí

Số lượng

 Khoảng 50 học viên (vì số lượng tham dự không đều nên khó biết được chính sát)

Ban Tổ Chức

 GĐPT Thiện Trí

Tài Chánh

 - 303.73 CHF (học viên cúng dường khóa học ít hơn là khóa học cúng dường giảng sư)

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP