All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

Video giảng pháp trong khóa học

1. Lễ khai giảng

2. Giờ học của Htr. và PT: Khóa 1: Phật pháp trong cuộc sống

3. Trò chuyện trước giờ học của các em (không công khai)

4. Giờ học của các em: Khóa 1 - Niền tin và đức tin

5. Trò chuyện trước giờ học khóa 2 (không công khai)

6. Giờ học của Htr. và PT: Khóa 2: Đạo Phật và tuổi trẻ

7. Trò chuyện sau giờ học khóa 2 (không công khai)

8. Giờ học của các em: Khóa 2 - Hạnh phúc kinh

9. Trò chuyện trước giờ học khóa 3 (không công khai)

10. Giờ học của Htr. và PT: Khóa 3: Hạnh phúc kinh 1/2

11. Trò chuyện sau giờ học khóa 3 (không công khai)

12. Trò chuyện trước giờ học của các em khóa 3 (không công khai)

13. Giờ học của các em: Khóa 3 - Phật pháp vần đáp và đố vui để học

14. Giờ học của Htr. và PT: Khóa 4: Hạnh phúc kinh 2/2

15. Văn nghệ cuối khóa

16. Lễ bế mạc khóa học

17. Tường trình về buổi du ngoạn và tâm tình sau khóa học

 

 

 

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP