All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

Thuyết Pháp 2022

1. Lễ khai giảng:

https://www.youtube.com/watch?v=PDyxWLASgK8

2. Thuyết Pháp: TT Thích Hạnh Tấn - Tha Thứ

https://youtu.be/g8_HaE8y8ZY

3. Thảo luận - Chiến tranh và hòa bình

https://youtu.be/8gdbvZQNN04

4. Thuyết Pháp:  ĐĐ Thích Thông Trụ - Thái độ nghe Pháp

https://youtu.be/CLHVeOop3Ig

5. ..

 

Playlist (đầy đủ hơn)

Link Khoa tu hoc ky 14 online

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjPGCg2zKQhOsaARqpuJ90ynuIdIbLABh

 

 

 

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP