All for Joomla All for Webmasters

Tổng Quát

Tổng quát về khóa tu học Phật Pháp kỳ 12

Thời gian

từ sáng thứ năm, ngày 21.05.2020 (từ 9 giờ) đến ngày thứ bảy 23.05.2020 lúc 24:00 giờ

Địa điểm

Online - Thính phòng Webex

https://meetingsemea11.webex.com/meet/gdptthientri2010

Hoặc là Số ID : 958 519 264

Giảng sư

  1. T.T Thích Hạnh Tấn từ tu viện Vô Lượng Thọ - Đức quốc.
  2. Đ.Đ. Thích Hạnh Giới từ tịnh thất Viên Lạc - Đức quốc
  3. Đ.Đ. Thích Thông Tránh từ tu viện Vô Lượng Thọ - Đức quốc.
  4. SC Thích Chơn Đàn từ Đức quốc.

Học phí

 Vì là khóa học online cho nên không có học phí

Số lượng

 Khoảng 80 học viên (vì số lượng tham dự không đều nên khó biết được chính sát)

Ban Tổ Chức

 GĐPT Thiện Trí

Tài Chánh

 - 1500 CHF (học viên cúng dường khóa học ít hơn là khóa học cúng dường giảng sư)

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP