All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

Thuyết Pháp 2020:

Links youtube các bài giảng pháp

Giáo lý khóa 1:

Bị trục trặc kỹ thuận không thâu được :(

 

Giáo lý ngành Thiếu và Oanh Vũ khóa 1:

Video: đang đợi Nhuận Sanh gởi …

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN4UM6fsvNmu9veGhQ?e=VjlOhV

 

Giáo lý khóa 2

Video: https://youtu.be/RbCV_02_TWo

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5s8Ue_A2nGnmPUxQ?e=e6u532

Quý ac tâm tình chào hỏi nhau, trước và sau giờ học: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN4it8qDXd3Jbx3RaA?e=D8ylJn

 

Giáo lý khóa 3

Video: https://youtu.be/HBKgZK-su2g

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN4sNnazrApky5LdDg?e=cBCP8T

Quý ac tâm tình chào hỏi nhau, trước và sau giờ học: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN4rb9_xtNyXUBgDYg?e=kSWwfh

 

Giáo lý ngành Thiếu và Oanh Vũ khóa 2:

Video: đang đợi anh Thiện Thành gởi

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN4tXL4AKh7vw8-3pQ?e=2Dvune

 

Giáo lý khóa 4

Video: https://youtu.be/iCPZysE8hwM

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5EqyjkPsnk9mzlGQ?e=Qk1foB

Quý ac tâm tình chào hỏi nhau, trước và sau giờ học: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5CHQPa1lGbX_UG9w?e=sivp5z

 

Giáo lý khóa 5

Video: https://youtu.be/PV4afwCs1m8

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5FTKXW_0FAaMb0nA?e=wegPGU

Quý ac tâm tình chào hỏi nhau, trước và sau giờ học: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5DFFQDtNdAgIUm6Q?e=Dchky0

 

Giáo lý ngành Thiếu và Oanh Vũ khóa 3:

Video: đang đợi anh Thiện Thành gởi

Âm thanh: quên thâu L

 

Giáo lý khóa 6

Video: https://youtu.be/sd0voGqfb_8

Âm thanh: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5mCR2ZAdrq1Zs3Sg?e=dGRx6Y

Quý ac tâm tình chào hỏi nhau, trước và sau giờ học: https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KhN5kwFURa-vwfPVI0Q?e=uzjJou

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP