All for Joomla All for Webmasters

Chương Trình

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa tu học kỳ 11 tại Vordemwald do GĐPT Thiện Trí tổ chức

Thâu dạng pdf về xem tại đây

Ngày thứ 4 – 29.05.2019

Th.gian

Chương trình học viên

Phụ trách

Chương trinh Oanh Vũ và Thiếu

Htr. phụ trách

17:00 – 24:00

Học viên tề tựu

-        Học viên tề tựu, đến văn phòng đóng tiền và nhận phòng

-        Các ban làm việc theo bảng phân công

-        Dùng cơm chiều tự do. Có bún chả giò và mì gói. Ai muốn ăn chiều lúc nào thì tự túc

-        Khoảng 23:00 chỉ tịnh

Ban Tổ Chúc

Tề tựu:

-        Các em tề tựu, nhận phòng

-        Phụ quý anh chị trưởng và cô chú bác làm việc, nếu muốn, không thì tự do

-        Dùng cơm chiều tự do. Có bún chả giò và mì gói. Ai muốn ăn chiều lúc nào thì tự túc

-        Khoảng 22:00 giờ, các em đi ngủ

Ban Oanh Vũ-Thiếu

 

Ngày thứ 5 – 30.05.2019

 

Th.gian

Chương trình học viên

Phụ trách

Chương trinh Oanh Vũ và Thiếu

Htr. phụ trách

07:00 – 07:30 (30phút)

Chấp tác

-        Chuẩn bị thức ăn sáng

D.Bạch, G.Ngộ

  

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-        Món ăn: Mì gói, cà phê, sửa để sẵn mọi người tự làm lấy

Tất cả

Điểm tâm:

-        Món ăn: Mì gói, cà phê, sửa để sẵn mọi người tự làm lấy

Tất cả

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Dọn xuống, rửa chén

Những học viên có mặt

Giải lao:

-        Giải lao

Tất cả

09:00 – 09:30

(30phút)

Giảo lao:

-        Giảo lao nửa tiếng để chuẩn bị làm lễ khai giảng

-        Chuẩn bị Chánh Điện để làm lễ khai giảng

-        Tất cả học viên tề tựu về Chánh Điện để làm lễ khai giảng

Ban H. Đăng

Tất cả

Giảo lao + Chuẩn bị:

-        Chuẩn bị thay đồ để dự lễ khai giảng

-        OV và Thiếu mặc Lễ phục có mặt tại Chánh điện lúc 09:20 giờ

Tất cả

09:30 – 11:00

(1,5giờ)

Lễ khai giảng khóa tu học

-        Có chương trình riêng

-        Khai Thị (= giáo lý khóa 1)

-        Giới thiệu các trưởng ban và các ch.trình đặc biệt (shops, bốc thăm, v.v..)

-        Lúc 10 giờ 30:

o   Làm đồ ăn trưa

o   Phụ làm đồ ăn trưa

BTC

HT. Thái Hòa

Ban Văn Phòng

Cô Tuyết,

DB,Q.Khai

Ban Phụ Bếp

Lễ khai giảng khóa tu học

-        Oanh vũ và Ngành Thiếu tham dự lễ khai giảng.

-        Khoảng 10:30, các em ra ngoài có chương trình riêng

Ban

OV-Thiếu

11:00 – 11:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Làm đồ ăn trưa.

-        Phụ làm đồ ăn trưa

-        Ban Vệ Sinh và ban Hành Đường họp để phân chia công việc.

Cô Tuyết,

DB,Q.Khai

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban H. Đường

Giải lao:

-        Tất cả OV và Ngành Thiếu giải lao tự do

Tất cả

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Dọn thức ăn ra

Ban H. Đường

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Tất cả OV và Thiếu tập họp tại Chánh điện

-        Lễ Phật - Thiền hành đến phòng ăn riêng

-        Lúc thọ trai SC Chân Đàn hướng dẫn

Thị Trực – Ban OV

SC Chân Đàn

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-        Món ăn: Cơm + đồ ăn …

-        Ban H. Đăng kêu gọi học viên đặt câu hỏi cho giờ vấn đáp buổi tối

-        Ban Văn Phòng nhắc nhở học viên bốc thăm

Tất cả

Ban H. Đăng

Ban Văn Phòng

Cơm trưa

-        Món ăn: Cơm + đồ ăn …

-        Các em ăn ở phòng riêng (phòng học tầng EG)

Tất cả

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Dọn vào và rửa chén

-        Ban Vệ Sinh làm việc

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Giải lao:

-        Các em nghỉ ngơi, tự do

Tất cả

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghỉ trưa:

-        Học viên nghỉ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Những vị nào muốn tu tập thì có thể lên Chánh Điện ngồi thiền, lạy Phật, v.v....

-        Học viên bốc thăm, nếu trúng số 11 lên văn phòng nhận câu hỏi PP

Tất cả

Giáo lý:

-        OV 1 - Ba Ngôi Báu và Trở về nương tựa 3 Ngôi Báu (lầu 3)

-        OV2 - Trở về nương tựa ba Ngôi Báu và 5 Giới (lầu 2)

-        Thiếu 1 và 2: Các phương cách Tu Tập:

(Ý niệm ăn chay - Lễ Phật –Lạy-Ngồi Thiến-Niệm Phật v.v…) (lầu 0)

Htr. Q. Thuận

SC Chân Đàn,

Diệu Tâm

Chú Ng. Phẩm

Ban OV-T

 


14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 2

HT. Thái Hòa

 

Workshop:

 

-        Học cắm hoa

 

-        Học vẽ

 

-        Học hàn điện

*Nhóm nào học ở đâu thì sẽ coi lại sau

Quảng Tú

Diệu Trí

Trinh

M.Trường

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-        Giải lao 10 phút để chuẩn bị cho giờ tụng kinh chiều

-        Nếu tới giờ này vẫn còn số bốc thăm thì học viên có thể bốc thăm thêm cho hết.

Tất cả

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Công phu chiều + Bố tát ngũ giới

-        Học viên cùng với quý Thầy, Cô tụng kinh Vô Lượng Thọ, sau đó quý học viên nào đã quy y rồi thì ở lại, quý Sư Cô sẽ làm lễ bố tát ngũ giới cho quý vị.

-        Làm đồ ăn chiều

-        Phụ làm đồ ăn chiều

SC Chân Đàn cùng Học viên

Cô Tuyết,

DB,Q.Khai

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Chuẩn bị dọn cơm chiều.

Ban H. Đường

Giải lao:

-        Các em nghỉ ngơi, tự do

Tất cả

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-        Món ăn: Bún nước

Tất cả

Cơm chiều:

-        Món ăn: Bún nước

-        Ăn chung với học viên, nhưng ngồi gốc riêng

Tất cả

19:00 –19:30

(30phút)

Chấp tác:

-        Dọn xuống, rửa chén.

-        Ban Vệ Sinh làm việc.

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Tập văn nghệ + Giải lao:

-        Oanh vũ và Ngành Thiếu tập văn nghệ

Ban Văn Nghệ

19:30 – 20:30

(1giờ)

Giờ tự trị + Bố Tát Bồ Tát giới:

-        Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyện …

-        Những vị nào là Bồ Tát giới thì về Chánh Điện để cùng với quý Sư Cô làm lễ bố tát.

Tất cả

SC Chân Đàn

Bồ Tát giới


20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 3: Phật pháp vấn đáp:

-        Học viên trúng số bốc thăm lên trình bày câu trả lời của mình để quý Thầy Cô cho điểm

-        Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật pháp và quý Thầy, Cô sẽ giảng giải cho chúng ta

Tất cả quý Thầy Cô cùng học viên

Giải trí + sinh hoạt:

-        Oanh vũ xem Kino, sau đó đi ngủ

-        Ngành Thiếu sinh hoạt với Sư  Cô Chân Đàn

N. Sanh

SC Chân Đàn

 

22:00 – 22:30

(30phút)

Niệm Phật, kinh hành:

-        Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy, Cô trước khi chỉ tịnh

Tất cả

Quý Thầy, Cô

Niệm Phật, kinh hành:

-        Ngành Thiếu cũng vào tham gia chung với học viên

-        Oanh Vũ miễn, chuẩn bị đi ngủ

tất cả Htr.

và ngành Thiếu

22:30 – …:...

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh:

-        Chúc tất cả học viên có được một giấc ngủ an lành

Tất cả

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh:

-        Chúc các em ngủ ngon

Tất cả

 

Ngày thứ 6 – 31.05.2019

 

Th.gian

Chương trình học viên

Phụ trách

Chương trinh Oanh Vũ và Thiếu

Htr. phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-        Báo thức

-        Vệ sinh cá nhân

Ban H. Đăng

Tất cả

  

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ phát nguyện tân BLĐ

-        Quý Thầy, Cô cùng tất cả học viên tụng Kinh Lăng Nghiêm.

-        GĐPT Thiện Trí  làm lễ phát nguyện cho tân BLĐ. (Có chương trình riêng)

Quý Thầy, Cô cùng học viên

GĐPT Thiện Trí

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-        Chỉ ngành Thiếu thôi, OV miễn

-        Báo thức lúc 6:15

-        Vệ sinh cá nhân

-        Chuẩn bị tham dự lễ phát nguyện tân BLĐ

-        Lúc 6:40 giờ phải có mặt tại Chánh Điện

Ban OV-T

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác

-        Chuẩn bị thức ăn sáng

-        Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

D.Bạch, G.Ngộ

Ban H. Đường

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-        Món ăn: Bánh mì, chả chay, ớt đỏ, dưa leo, (bơ, mứt, sửa, phụ thêm)

-        8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

Tất cả

Ban Văn Phòng

Điểm tâm:

-        Món ăn: Bánh mì, chả chay, ớt đỏ, dưa leo, (bơ, mứt, sửa, phụ thêm)

Tất cả

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Dọn xuống, rửa chén

Ban H. Đường

Sinh hoạt:

-        Sinh hoạt vòng tròn buổi sáng 15 phút

-        Chào cờ - Thăm hỏi và dặn dò chtr. sh

Ban OV-T

 

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 4

 

TT Thông Trí

Giáo lý:

-        Oanh vũ 1: Cuộc đời Đức Phật (bằng tranh và biết kể chuyện)

-        Oanh vũ 2: Ý nghĩa Ăn chay và Lễ Phật

-        Ngành Thiếu 1 - Ngành Thiếu 2: Luật Nhân Quả (Tứ Nhiếp Pháp)

Htr. Quảng Tú

Chú Ng.Phẩm

Diệu Tâm

SC Chân Đàn

Thị Trực

10:30 – 11:30

(1giờ)

Dã ngoại:

-        Học viên cùng với quý Thầy, Cô đi dạo 1 vòng xem phong cảnh chung quanh (anh Minh Tài hướng dẫn)

-        Làm cơm trưa.

-        Phụ làm cơm trưa

Tất cả

Chùa VM

Ban Phụ Bếp

Dã ngoại:

-        Oanh vũ và Ngành Thiếu đi dạo chung với học viên

Ban OV-T

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Dọn thức ăn ra

Ban H. Đường

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Tất cả OV và Thiếu tập họp tại Chánh điện

-        Lễ Phật - Thiền hành đến phòng ăn riêng

-        Lúc thọ trai SC Chân Đàn hướng dẫn

Ban OV-T

SC Chân   Đàn

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa:

-        Món ăn: Spaghetti + salad + chè bánh lọt, hạt lựu

-        Ban H. Đăng kêu gọi học viên đặt câu hỏi cho giờ PP vấn đáp buổi tối

-        Ban Văn Phòng nhắc nhở học viên bốc thăm

Tất cả

Ban H. Đăng

Ban Văn Phòng

Cơm trưa:

-        Món ăn: Spaghetti + salad + chè bánh lọt, hạt lựu

-        Oanh vũ và Ngành Thiếu ăn ở phòng riêng

Tất cả

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-        Dọn vào và rửa chén

-        Ban Vệ Sinh làm việc

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Chấp tác:

-        Oanh vũ: tự do

-        Ngành Thiếu phụ Ban H. Đường và Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban OV-T

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghỉ trưa:

-        Học viên nghỉ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Vị nào muốn tự tu tập thêm thì về Chánh Điện ngồi thiền, niệm Phật hoặc kinh hành v.v...

-        Học viên bốc thăm (tt). Những ai chưa bốc thăm thì tranh thủ bốc thăm

Tất cả

Nghỉ trưa:

-        Oanh vũ và Ngà   nh Thiếu sinh hoạt tự do

-        Tập văn nghệ

Tất cả

 14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 5:

HT Thái Hòa

Workshop:

-        Oanh vũ: Workshop

-        Ngành Thiếu: Workshop

 

Diệu Tâm

Thị Trực

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-        Giải lao 10 phút để chuẩn bị vào giờ niệm Phật

-        Nếu tới giờ này vẫn còn số bốc thăm thì học viên có thể bốc thăm thêm cho hết số.

Tất cả

Giải lao:

-        Các em nghỉ ngơi, tự do

Tất cả

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Hành trì niệm Phật

-        Niệm Phật liên tiếp trong vòng 1 tiếng 20 phút. Quý Thầy, Cô sẽ hướng dẫn cách niệm Phật

-        Làm cơm chiều.

-        Phụ làm cơm chiều

Chú Nguyên Phẩm cùng tất cả học viên,

Chùa VM

Ban Phụ Bếp

Chạy bộ (Sportlauf):

-        Oanh vũ - Ngành Thiếu chạy bộ quanh căn nhà. Cha mẹ và học viên sẽ theo số vòng mà cho tiền các em (Sportlauf)

Các em ngành Thiếu

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-        Chuẩn bị dọn cơm chiều.

Ban H. Đường

Giải lao:

-        Các em nghỉ ngơi tắm rửa, chuẩn bị dùng cơm

Tất cả

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-        Món ăn: Hủ tiếu nam vang

Tất cả

Cơm chiều:

-        Món ăn: Hủ tiếu nam vang

-        Ăn chung với học viên, nhưng ngồi gốc riêng

Tất cả

19:00 – 19:30

(30phút)

Chấp tác

-        Dọn xuống, rửa chén.

-        Ban Vệ Sinh làm việc.

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Chuẩn bị:

-        Chuẩn bị cho lể dâng đèn

-        Lúc 19:20 tập họp tại Chánh Điện

Tất cả

19:30 – 20:30

(1giờ)

Giờ tự trị + Lễ dâng đèn

-        Học viên nghỉ ngơi….

-        Học viên có thể tham gia với các em lễ dâng đèn cầu nguyện, nếu muốn.

Tất cả

Dâng đèn cầu nguyện:

-        Tĩnh tọa - Khai thị Lễ Sám hối

-        Nghi thức Sám hối và Lễ Hồng danh Phật

 

SC Chân Đàn

Ban OV-T


20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 6: Phật pháp vấn đáp

-        Học viên trúng số bốc thăm lên trình bày câu trả lời của mình để quý Thầy Cô cho điểm

-        Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật pháp và quý Thầy, Cô sẽ giảng giải cho chúng ta

Quý Thầy, Cô cùng học viên

Giải trí + sinh hoạt:

-        Oanh vũ xem Kino, sau đó đi ngủ

-        Ngành Thiếu sh với Sư  Cô Chân Đàn

Nhuận Sanh

SC Chân Đàn

 

22:00 – 22:30

(30phút)

Thiền - Tịnh:

-        Học viên ngồi thiền, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo hướng dẫn của quý Thầy, Cô trước khi chỉ tịnh

Tất cả

Thiền - Tịnh:

-        Ngành Thiếu cũng vào ngồi tịnh tâm, niệm Phật chung trước khi đi ngủ

tất cả Htr. và ngành Thiếu

22:30 – ….

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh:

-        Chúc tất cả học viên ngủ ngon.

Tất cả

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh:

-        Chúc tất cả học viên ngủ ngon.

Tất cả

 

Ngày thứ 7 – 01.06.2019

 

Th.gian

Chương trình học viên

Phụ trách

Chương trinh Oanh Vũ và Thiếu

Htr. phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-        Báo thức

-        Vệ sinh cá nhân

Ban H. Đăng

Tất cả

  

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ Quy Y lúc 7giờ00:

-        Quý Thầy, Cô cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

-        Lễ Quy Y sẽ bắt đầu sau giờ công phu sáng, nếu có, từ 7:00 đến 7:30

Quý Thầy, Cô

Học viên

DS Quy-Y

Công phu sáng:

-        Nếu các em muốn cùng với quý vị học viên tụng kinh thì các em có thể tự nguyện dậy sớm để tụng kinh chung.

Ng. Thiếu

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-        Chuẩn bị thức ăn sáng

-        Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

D.Bạch, G.Ngộ

Ban H. Đường

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-        Báo thức

-        Vệ sinh cá nhân

Tất cả

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-        Món ăn: Bánh mì, bơ, mứt, Patê, sửa, cà phê (cháo?)

-        8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

Tất cả

Ban Văn Phòng

Điểm tâm:

-        Món ăn: Bánh mì, bơ, mứt, Patê, sửa, cà phê (cháo?)

Tất cả

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Dọn dẹp rửa chén.

-        Ban Vệ Sinh làm việc

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Sinh hoạt:

-        Sinh hoạt vòng tròn buổi sáng 15 phút

-        Chào cờ - Thăm hỏi và dặn dò chtr. sh

Ban OV-T

 

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 7

 

 

HT Thái Hòa

Giáo lý:

-        Oanh vũ 1: Em tập làm việc thiện – hạnh lành

-        Oanh Vũ 2: Em tập làm việc thiện – 5 hạnh

-        Ngành Thiếu 1 - Ngành Thiếu 2: Hạnh nguyện của Chư Vị Bồ Tát

Hồng Hạnh

Chú Ng.Phẩm

D. Cầu

SC Chân Đàn

???

10:30 – 11:30

(1giờ)

Chấp tác + Giải lao, tập văn nghệ:

-        Làm đồ ăn trưa.

-        Phụ làm đồ ăn trưa

-        Vệ sinh tổng quát

-        Tập văn nghệ, chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay.

Gđ anh N. Quả

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

Chấp tác + Giải lao, tập văn nghệ:

-        Tập văn nghệ, chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay.

Ban V. Nghệ

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Ban Hành Đường dọn cơm ra.

Ban H. Đường

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Tất cả OV và Thiếu tập họp tại Chánh điện

-        Lễ Phật - Thiền hành đến phòng ăn riêng

-        Lúc Thọ Trai SC Chân Đàn hướng dẫn

Ban OV-T

SC Chân Đàn12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa:

-        Món ăn: Cơm  + …

Tất cả

Cơm trưa:

-        Món ăn: Cơm  + …

-        Oanh vũ và Ngành Thiếu ăn ở phòng riêng

Tất cả

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-        Dọn vào và rửa chén

-        Ban Vệ Sinh làm việc

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Chấp tác:

-        Oanh vũ: tự do

-        Ngành Thiếu phụ Ban H. Đường và Ban Vệ Sinh làm việc

Ng. Thiếu

13:30 – 14:00

(30phút)

Nghỉ trưa:

-        Học viên nghỉ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v...

Tất cả

Nghỉ trưa:

-        Oanh vũ và Ngành Thiếu tự do

Tất cả

14:00 – 15:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 8

SC Chân Đàn

Giáo lý:

-        Oanh vũ: Tập hát và Ca Dao - Tục ngữ - Trò chơi

-        Ngành Thiếu 1 &2:

Minh Trường

Ôn Thái Hòa

Ban OV-T

 

15:30 – 17:00

(1,5giờ)

Chuẩn bị cơm chiều:

-        Làm cơm chiều.

-        Phụ làm cơm chiều.

Gđ. Anh N.Quả

Ban Phụ Bếp

Thi đua thể thao:

-        Tất cả học viên, và Oanh Vũ Ngành Thiếu, về phòng ăn hoặc ra ngoài sân để tham gia thi đua các trò chơi thể thao do ban thể thao chuẩn bị. Cung thỉnh quý Thầy, Cô ra chứng minh, nếu được.

Ban Thể Thao

17:00 – 17:30

(30phút)

Chấp tác + giải lao:

-        Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-        Những vị nào tham gia chơi thể thao thì giờ này giải lao tắm rửa...

Ban H. Đường

Giải lao:

-        Các em nghỉ ngơi, tắm rửa, chuẩn bị cơm chiều.

Tất cả

17:30 – 18:30

(1giờ)

Cơm chiều:

-        Món ăn: Bánh Canh

Tất cả

Cơm chiều:

-        Món ăn: Bánh Canh

Tất cả

18:30 – 19:00

(30phút)

Chấp tác + Chuẩn Bị:

-        Dọn xuống, rửa chén.

-        Ban Vệ Sinh làm việc.

-        Chuẩn bị chương trình văn nghệ.

-        Chuẩn bị Chánh Điện và phòng ăn cho văn nghệ

-        Chuẩn bị cho chương trình chu niên

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

Ban H. Đăng

BLĐ&BCV

Chuẩn Bị:

-        Chuẩn bị chương trình văn nghệ.

-        Chuẩn bị cho chương trình chu niên

Ban V. Nghệ

Ban Oanh Vũ -T

19:00 – 22:30

(3,5giờ)

Văn nghệ khóa học + Chu niên 26 năm GĐPT Thiện Trí

-        Văn nghệ khóa học, cây nhà lá vườn do học viên và GĐPT trình diễn

-        Xen kẻ cắt bánh chu niên 26 năm GĐPT Thiện Trí

Quý Thầy, Cô

Ban V. Nghệ

GĐPT TT

Văn nghệ khóa học + Chu niên 26 năm GĐPT Thiện Trí

-        Văn nghệ khóa học, cây nhà lá vườn do học viên và GĐPT trình diễn

Ban Oanh Vũ -T

22:30 – ..:..

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-        Chúc tất cả học viên có một giấc ngủ an lành

Tất cả

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-        Chúc các em có một giấc ngủ an lành

Tất cả

 

Ngày chủ nhật – 02.06.2019

Th.gian

Chương trình học viên

Phụ trách

Chương trinh Oanh Vũ và Thiếu

Htr. phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-        Báo thức..

-        Vệ sinh cá nhân

Ban H. Đăng

Tất cả

  

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng:

-        Quý Thầy, Cô cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

Quý Thầy, Cô

Tất cả

Công phu sáng:

-        Nếu các em muốn cùng với quý vị học viên tụng kinh thì các em có thể tự nguyện dậy sớm để tụng kinh chung.

Ng. Thiếu

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-        Chuẩn bị thức ăn sáng

-        Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

D.Bạch, Nhuận Điệp

Ban H. Đường

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-        Báo thức..

-        Vệ sinh cá nhân

Tất cả

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-        Món ăn: Bánh mì, (thịt nguội chay) Käse dưa leo, ớt đỏ, xà lách

-        8g30: Thông báo những công việc cần thiết.

Tất cả

Ban Văn Phòng

Điểm tâm:

-        Món ăn: Bánh mì, (thịt nguội chay) Käse dưa leo, ớt đỏ, xà lách

Tất cả

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-        Dọn dẹp rửa chén.

-        Ban Vệ Sinh làm việc

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Sinh hoạt:

-        Sinh hoạt vòng tròn buổi sáng 15 phút

-        Chào cờ - Thăm hỏi và dặn dò chtr. sh

Ban OV-T

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 9 + Lễ bế giảng

-        Lễ bế giảng

HT Thái Hòa

BTC

Giáo lý + thi cuối khóa:

-        Oanh Vũ và Ngành Thiếu thi, nhận thưởng và ngồi vui bên nhau

Ban OV-T

10:30 – 11:30

(1giờ)

Chấp tác + Dọn dẹp:

-        Làm đồ ăn trưa.

Chị Huệ Độ

Dọn dẹp:

-        Giải lao 15 phút

-        Các em dọn dẹp phòng ngủ của mình và lau chùi sạch sẽ

Tất cả

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-        Ban Hành Đường dọn cơm ra.

Ban H. Đường12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm Trưa:

-        Món ăn: Spaghetti + salad

Tất cả

Cơm Trưa:

-        Món ăn: Spaghetti + salad

-        Ăn chung với học viên, nhưng ngồi gốc riêng

Tất cả

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-        Dọn vào và rửa chén

-        Ban Vệ Sinh làm việc

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Chấp tác:

-        Các em phụ với quý học viên làm việc

-        Oanh Vũ miễn

Tất cả

13:30 – 16:00

(2,5giờ)

Tổng vệ sinh + Dây thân ái + Hoàn mãn

-        Học viên thu xếp hành lý cá nhân và làm vệ sinh trong phòng ngủ riêng của mình. (Ban tổ chức sẽ hướng dẫn quý vị dọn dẹp phòng ngủ)

-        Phụ với nhau làm vệ sinh tổng quát trước khi ra về

-        Bắt dây thân ái, chia tay ra về. Khóa học hoàn mãn

Tất cả

BTC

Tổng vệ sinh + Dây thân ái + Hoàn mãn:

-        Các em làm vệ sinh trong phòng ngủ của mình, sau đó phụ với quý anh chị chú bác làm vệ sinh chung.

-        Cuối cùng bắt dây thân ái, chia tay ra về

Tất cả

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP