All for Joomla All for Webmasters

Tổng Quát

Tổng quát về khóa tu học Phật Pháp kỳ 10

Thời gian

 13.04.2017 từ 19:00 đến 17.04.2017 lúc 14:00

Địa điểm

Freizeit- und Bildungszentrum, Am Sommerberg 26, 79868 Feldberg-Altglashütten, Germany.

(Tọa độ GPS: N47.854217, E8.105918)

Giảng sư

  1. H.T. Thích Nguyên Đạt từ Mỹ.
  2. SC. Thích Chơn Đàn: từ tịnh thất An Thiền, Manmheim, Đức Quốc

Học phí

- Người lớn (trên 16 tuổi): 180 CHF, trẻ em (từ 4 đến 16 tuổi): 90 CHF, dưới 4 tuổi miễn phí

- Những gia đình đông người: người thứ 3 được giảm 30 CHF, người thứ 4 trở đi được giảm 50 CHF

- Riêng những anh chị em trong BTC được giảm 10 CHF

- Trại sinh Tuyết Sơn: 10 CHF

- Trại sinh Anoma - Ni Liên: 20 CHF

Số lượng

 106 học viên. Ngày đông nhất là 112 học viên

Ban Tổ Chức

 GĐPT Thiện Trí

Tài Chánh

 - 1000 CHF (chưa chắc chắn lắm ... khi nào tổng kết xong sẽ biết được hính xác hơn...)

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP