All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

1. Giáo lý khóa 1 = Khai thị trong lễ khai giảng khóa học

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoDCI1cvtST0_b4Dg

2. Giáo lý khóa 2

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoFf4WleYOl5wiuMg

3. Giáo lý khóa 3 = Phật pháp vấn đáp

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoKVUfSidTItyKSXQ

4. Giáo lý khóa 4

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoEjFB80kKaA01XWg

5. Giáo lý khóa 5 = SC Viên Hoa và SC Chân Đàn trò chuyện với học viên

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoGp-rHFVy5up2xpA

6. Giáo lý khóa 6 = thiền tập có hướng dẫn

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoH9mqgsoXS1vtPhQ

7. Giáo lý khóa 7 (bị trực trặc, khúc đầu vị thâu lộn vào giờ học của ngành Thiếu...)

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoJw74qKhfI1vpjXQ

8. Giáo lý khóa 8

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoIvDPsm96C9qTeLQ

9. Giáo lý khóa 9 = Lễ bế mạc

https://1drv.ms/u/s!AkVfVLuo6a6KgcoCi7nuy5-R2GqEKw

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP