All for Joomla All for Webmasters

Hình Ảnh

Hình Ảnh khóa tu học kỳ 9

Ngày thứ năm, 13.4.2017 (Trên đường đi lên để chuẩn bị cho khóa học)

https://goo.gl/photos/MN9x89EJyZv3LmsC9 (có video clip)

Ngày thứ sáu, 14.4.2017 (ngày đầu tiên trên khóa học)

https://goo.gl/photos/AiiLMFsQrVmSzWNg9

https://goo.gl/photos/c3Lrt67ZP7kbLqHB7 (có video clips)

Ngày thứ bảy, 15.4.17

https://goo.gl/photos/FyRkr9qGMN4myksW7

https://goo.gl/photos/DEpbUnJziWquZZH58

Ngày chủ nhật, 16.4.2017

https://goo.gl/photos/gftXtizxRCvsfn6j6 (có video clips)

https://goo.gl/photos/yNTSGy9Y8jqepj7u5

Ngày thứ hai, 17.4.2017

https://goo.gl/photos/34DE4xbDXecaRtQr5

https://goo.gl/photos/JDEbWWN3W5tyJ6jX9

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP