All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

 ---

1. ĐĐ. Thích Như Tú giảng về 4 câu đầu của bài thơ "còn gặp nhau" của Tôn Nữ Hỷ Khương

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

  

2. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (1)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

 3. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (2)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

4. SC. Thích Nữ Viên Hoa nói về Tịnh Độ trong tam tạng kinh điển Pali

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

5. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (3)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

6. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (4)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

7. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (5)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

8. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (6)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

9. HT. Thích Nguyên Đạt giảng về Thiền (7)

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

10. Văn nghệ kết khóa

   --- download mp3 / tải mp3 về ---

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP