All for Joomla All for Webmasters

Phim Ảnh

 

Phim Ảnh Về Khóa Học

 

Oanh Vũ và Thiếu thi đua thể thao:

Phần 1: https://youtu.be/e6QTl-EmlVs

Phần 2: https://youtu.be/os1B6Wo8rJ0

 

Lễ Chu Niên 24 GĐPT Thiện Trí:

https://youtu.be/rYXmnHb0eTo

 

Văn nghệ khóa học:

Phần 1: https://youtu.be/IYHGySOHROc

Phần 2: https://youtu.be/qksjrn9UvBg

Phần 3: https://youtu.be/Py4Ku0dl1AM

Phần 4: https://youtu.be/kFc114FiERo

 

Kịch gà hay là vịt

https://youtu.be/7RSPKGQoTFk

 

Con Tập Đến Chùa - Bé Tuyết Nhi

https://youtu.be/Agn7WdrKsFc

 

Múa Ba Lê - Ngành thiếu

https://youtu.be/BPe7Henefc8

 

Lạy Phật Quan Âm - Huỳnh My

https://youtu.be/iP1RyPwMiO8

 

Đoạn phim ngắn tổng quát cả khóa học:

https://youtu.be/OSXILGLhsd0

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP