All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

 


 Băng Thuyết Pháp trong khóa học 2015

 

1. Khóa 2: 4 kỳ kiết tập kinh điển 1/2 - Đ.Đ Thích Pháp Quang

 

2. Khóa 3: Phật pháp vấn đáp - Đ.Đ Thích Như Tú - Đ.Đ Thích Pháp Quang

 

 

 

4. Khóa 5: 4 kỳ kiết tập kinh điển 2/2 - Đ.Đ Thích Pháp Quang

 

5. Khóa 6: Buổi nói chuyện của Thầy Huệ Giáo

 

6. Tụng kinh công phu khuya

 

7. Tụng kinh công phu khuya 2

 

8. Niệm Phật

 

9. Văn nghệ khóa học

 

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP