All for Joomla All for Webmasters

Chương Trình

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa tu học kỳ 7 tại Wildahaus do GĐPT Thiện Trí tổ chức

 

Ngày thứ 5 – 02.04.2015

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

17:00 – 24:00

Học viên tề tựu

-          Học viên tề tựu, đến văn phòng đóng tiền và nhận phòng

-          Các ban làm việc theo bản phân công

-          Khoảng 18:00 dùng cơm chiều

-          Khoảng 23:00 chỉ tịnh

Tất cả

 

Cô Trân nấu

 

Ngày thứ 6 – 03.04.2015

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

07:00 – 07:30 (30phút)

Chấp tác

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa + những học viên có mặt

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: bánh mì, bơ mức, mì gói, v.v...

-          8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn xuống, rửa chén

 

Ban H. Đường

 

09:00 – 09:30

(30phút)

Giảo lao:

-          Giảo lao nửa tiếng để chuẩn bị làm lễ khai giảng

-          Chuẩn bị Chánh Điện để làm lễ khai giảng

-          Dọn bàn ghế ra để làm lễ

-          Tất cả học viên tề tựu về Chánh Điện để làm lễ khai giảng

 

 

Ban H. Đăng

Ban Vệ Sinh

Tất cả

09:30 – 11:00

(1,5giờ)

Lễ khai giảng khóa tu học

-          Có chương trình riêng

-          Khai Thị (= giáo lý khóa 1)

-          Giới thiệu các trưởng ban và phân chia ban làm việc

-          Lúc 10 giờ 30:

o   Cô Hóa làm đồ ăn trưa

o   Phụ cô Hóa làm đồ ăn

Oanh vũ:

Oanh vũ cũng thanh dự lễ khai giảng. Nhóm nhỏ có thể đi ra sau nửa tiếng. Sau khi ra ngoài thì các em thực tập đánh chuông mõ và cách thức làm chủ lễ.

Ban Tổ Chức

Tất cả học viên

T. Pháp Quang

Ban Văn Phòng

 

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

 

Ban OV

11:00 – 11:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Làm đồ ăn trưa.

-          Phụ cô Hóa làm đồ ăn.

-          Ban Vệ Sinh vàban Hành Đườnghọp để phân chia công việc.

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban H. Đường

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa

-          Dọn thức ăn ra

-          Dọn bàn ghế trở lại để ăn trưa

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Thị Trực

Diệu Cầu

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-          Món ăn: cơm bì + canh + chè

-          Ban H. Đăng kêu gọi học viên đặt câu hỏi cho giờ vấn đáp buổi tối

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

Ban H. Đăng

 

Quảng Tú

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghỉ trưa:

-          Học viên nghỉ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Những vị nào muốn tu tập thì có thể lên Chánh Điện ngồi thiền, lạy Phật,v.v....

Tất cả


14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 2

-          Đề tài: 4 kỳ kiết tập kinh điển (1/2)

Oanh vũ:

Phật pháp: Ý nghĩa lễ Phật

 

T. Pháp Quang

T. Như Tú và

Diệu Tâm

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-          Giải lao 10 phút để chuẩn bị cho giờ tụng kinh chiều

-          Dọn bàn ghế ra để tụng kinh

 

Tất cả

Ban Vệ Sinh

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Công phu chiều + Bố tát ngũ giới

-          Học viên cùng với chư Tăng, Ni tụng kinh A-Di-Đà, sau đó quý học viên nào đã quy y rồi thì ở lại, quý Thầy sẽ làm lễ bố tát ngũ giới cho quý vị.

-          Làm đồ ăn chiều

-          Phụ cô Hóa làm đồ ăn

Oanh vũ:

Thủ công:  Nhóm nhỏ

                  Nhóm lớn

Chư Tăng, Ni

Học viên

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

 

 

Thi + D.Huyền

Huệ Quang

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-          Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-          Dọn bàn ghế trở lại để ăn chiều

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Thị Trực

Diệu Cầu

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-          Món ăn: hủ tiếu

-          Thông tin về giờ học kinh Pháp Hoa của ace trong GĐPT Thiện Trí

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

 

Quảng Tú

19:00 –19:30

(30phút)

Chấp tác

-          Dọn xuống, rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

19:30 – 20:30

(1giờ)

Giờ tự trị + Bố Tát Bồ Tát giới

-          Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyên hoặc làm các công việc cá nhân như coi email, gọi điện thoại v.v...

-          Những vị nào là Bồ Tát giới thì về Chánh Điện để bố tát.

Oanh Vũ:

Từ 20:00 Oanh vũ đọc truyện

Nhóm nhỏ: cử chỉ nhân từ của con chim Oanh Vũ

Nhóm lớn: Đức Phật và La Hầu La

 

Tất cả

 

Bồ Tát giới

 

Diệu Phước

 

20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 3: Phật pháp vấn đáp

-          Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật pháp và quý Thầy sẽ giảng giải cho chúng ta

-          Ban H. Đăng điều khiển và xen lẫn văn nghệ vào.

Oanh vũ:

Coi phim kino

Tất cả quý Thầy Cô cùng học viên

 

Quảng Tú

Minh Trường

22:00 – 22:30

(30phút)

Ngồi thiền:

-          Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy, Cô trước khi chỉ tịnh

Tất cả

22:30 – …:...

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-          Chúc tất cả học viên có được một giấc ngủ an lành

Tất cả

 


Ngày thứ 7 – 04.04.2015

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-          Báo thức

-          Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Tất cả

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ phát nguyện tân BLĐ

-          Chư Tăng, Ni cùng tất cả học viên tụng Kinh Lăng Nghiêm.

-          Quý ace GĐPT Thiện Trí ở lại để làm lễ phát nguyện của tân BLĐ

Chư Tăng, Ni

Tất cả học viên

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

-          Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

-          Dọn bàn ghế trở lại để ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: bánh mì, bơ mức, mì gói, v.v...

-          8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn xuống, rửa chén

 

Ban H. Đường

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 4

-          Đề tài: Kinh Đại Bát Niết Bàn (1/3)

Oanh Vũ:

Lễ Phật 30’ (phòng OV)

Phật pháp: Nhóm nhỏ: Tam quy y và niệm Phật (lầu trên)

                    Nhóm lớn: 5 hạnh của người Phật tử (lầu dưới)

T. Như Tú

 

 

Thị Trực

Thị Trực

T. Pháp Quang

10:30 – 11:30

(1giờ)

Dã ngoại:

-          Học viên cùng với quý Thầy, Cô đi dạo....

-          Làm cơm trưa.

-          Phụ với chùa PTTC làm cơm trưa

Oanh vũ:

Đi dạo chung với học viên

 

Tất cả

Chùa PTTC

Ban Phụ Bếp

 

Ban OV

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa

-          Dọn thức ăn ra

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

Thị Trực

Diệu Cầu

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-          Món ăn: Mì xào

-          Ban H. Đăng kêu gọi học viên đặt câu hỏi cho giờ vấn đáp buổi tối

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

Ban H. Đăng

 

Quảng Tú

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghỉ trưa :

-          Học viên nghỉ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Vị nào muốn tự tu tập thêm thì về Chánh Điện ngồi thiền, niệm Phậy hoặc kinh hành v.v...

Tất cả


14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 5

-          Đề tài: 4 kỳ kiết tập kinh điểm (2/2)

Oanh Vũ: Học Phật Pháp

T. Pháp Quang

Huệ Quang

T. Như Tú

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-          Giải lao 10 phút để chuẩn bị vào giờ niệm Phật

-          Dọn bàn ghế ra để tụng kinh

 

Tất cả

Ban Vệ Sinh

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Hành trì niệm Phật

-          Niệm Phật liên tiếp trong vòng 1 tiếng 20 phút. Quý Thầy sẽ hướng dẫn cách niệm Phật

-          Làm cơm chiều.

-          Phụ với chùa PTTC làm cơm chiều

Oanh Vũ: Học Thủ công

Nhóm nhỏ

Nhóm lớn

 

Quý Thầy cùng tất cả học viên,

Chùa PTTC

Ban Phụ Bếp

 

D.Huyền + Thi

Huệ Quang

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-          Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-          Dọn bàn ghế trở lại để ăn chiều

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Thị Trực

Diệu Cầu

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-          Món ăn: Bún nước

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

 

Quảng Tú

19:00 – 19:30

(30phút)

Chấp tác

-          Dọn xuống, rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

19:30 – 20:30

(1giờ)

Giờ tự trị

-          Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyên hoặc làm các công việc cá nhân như coi email, gọi điện thoại v.v...

Oanh Vũ:

Từ 20:00 Oanh vũ đọc truyện

Nhóm nhỏ: Lòng hiếu thảo của con chim Oanh Vũ

Nhóm lớn: Chiếc cầu muôn thuở

 

 

Tất cả

 

 

Diệu Phước

20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Phật pháp vấn đáp

-          Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật pháp và quý Thầy sẽ giảng giải cho chúng ta

-          Ban H. Đăng điều khiển và xen lẫn văn nghệ vào.

Oanh vũ:

Coi phim kino

 

Tất cả quý Thầy Cô cùng học viên

Quảng Tú

Minh Trường

22:00 – 22:30

(30phút)

Ngồi thiền:

-          Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy, Cô trước khi chỉ tịnh

-          Dọn bàn ghế ra để sáng mai tụng kinh

 

Tất cả

 

Ban Vệ Sinh

22:30 – ….

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-          Chúc tất cả học viên ngủ ngon.

Tất cả

 


Ngày chủ nhật – 05.04.2015

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-          Báo thức..

-          Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Tất cả

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ Quy Y lúc 7giờ00:

-          Chư Tăng, Ni cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

-          Lễ Quy Y sẽ bắt đầu sau giờ công phu sáng, nếu có, từ 7:00 đến 7:30

Chư Tăng, Ni

Học viên

DS Quy-Y

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

-          Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

-          Dọn bàn ghế trở lại để ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: bánh mì, bơ mức, mì gói, v.v...

-          8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn dẹp rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 6

-          Đề tài: tự do ...

Oanh Vũ:

Lễ Phật 30’ (phòng OV)

Phật pháp: Nhóm nhỏ: Em biết làm việc thiện (lầu trên)

                    Nhóm lớn: 6 phép hòa kính (lầu dưới)

 

T. Pháp Quang

Quảng Tú

Diệu Cầu

Minh Trường

T. Như Tú

10:30 – 11:30

(1giờ)

Chấp tác + Giải lao, tập văn nghệ:

-          Làm đồ ăn trưa.

-          Phụ với chị Nga làm đồ ăn trưa

-          Vệ sinh tổng quát

-          Tập văn nghệ, chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay.

Chị Nga

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-          Ban Hành Đường dọn cơm ra.

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

Thị Trực

Diệu Cầu12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa:

-          Món ăn: cơm + đồ kho + canh

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

 

Quảng Tú

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghỉ trưa:

-          Học viên nghỉ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v...

Tất cả

14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 7

-          Đề tài: Kinh Đại Bát Niết Bàn (2/3)

Oanh Vũ: Học Phật Pháp

Nhóm nhỏ: ???

Nhóm lớn: ???

 

T. Như Tú

 

Quảng Thuận

T. Pháp Quang

 

16:00 – 17:30

(1,5giờ)

Thi đua thể thao:

-          Tất cả học viên, và Oanh Vũ, về phòng ăn hoặc ra ngoài sân để tham gia thi đua các trò chơi thể thao do ban thể thao chuẩn bị. Cung thỉnh quý Thầy, Cô ra chứng minh.

-          Làm cơm chiều.

-          Phụ chị Nga làm cơm chiều.

 

Ban Thể Thao

Huệ Lộc

 

Chị Nga

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + giải lao:

-          Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-          Những vị nào tham gia chơi thể thao thì giờ này giải lao tắm rửa...

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

 

Thị Trực

Diệu Cầu

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-          Món ăn: nui nước

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

 

Quảng Tú

19:00 – 19:30

(30phút)

Chấp tác + Chuẩn Bị:

-          Dọn xuống, rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc.

-          Chuẩn bị chương trình văn nghệ.

-          Chuẩn bị Chánh Điện hoặc phòng ăn cho ch.trình chu niên & văn nghệ

-          Chuẩn bị cho chương trình chu niên

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

Ban H. Đăng

BLĐ&BCV

19:30 – 22:30

(3giờ)

Văn nghệ khóa học + Chu niên GĐPT Thiện Trí

-          Văn nghệ khóa học, cây nhà lá vườn do học viên và GĐPT trình diễn

-          Thông báo kết quả thi đua thể thao.

-          Mừng chu niên GĐPT 23 năm, xen lẫn với chương trình văn nghệ

Chư Tăng, Ni

Ban V. Nghệ

Ban Thể Thao

GĐPT TT

22:30 – ..:..

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-          Chúc tất cả học viên một giấc ngủ êm đềm, không mộng mị

Tất cả

 


Ngày thứ 2 – 06.04.2015

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-          Báo thức..

-          Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Tất cả

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng:

-          Chư Tăng, Ni cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

Chư Tăng, Ni

Tất cả

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

-          Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

-          Dọn bàn ghế trở lại để ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn:

-          8g30: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn dẹp rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 8 + Lễ bế giảng

-          Đề tài: Kinh Đại Bát Niết Bàn (3/3)

-          Lễ bế giảng

Oanh Vũ:

Lễ Phật

Thi cuối khóa

 

T. Như Tú

BTC

 

Thị Trực

Ban OV

10:30 – 11:30

(1giờ)

Chấp tác + Dọn dẹp:

-          Làm đồ ăn trưa.

GĐPT TT

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-          Ban Hành Đường dọn cơm ra.

Oanh Vũ:

Tất cả OV tập họp tại phòng OV. Chuẩn bị niệm Phật thiền hành trước khi ăn

 

Ban H. Đường

Thị Trực

Diệu Cầu12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm Trưa:

-          Món ăn: ????

Oanh Vũ:

Oanh vũ ăn trong phòng OV

 

Tất cả

 

Quảng Tú

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 16:00

(2,5giờ)

Tổng vệ sinh + Dây thân ái + Hoàn mãn

-          Học viên thu xếp hành lý cá nhân và làm vệ sinh trong phòng ngủ riêng của mình. (Ban tổ chức sẽ hướng dẫn quý vị dọn dẹp phòng ngủ)

-          Phụ với nhau làm vệ sinh tổng quát trước khi ra về

-          Bắt dây thân ái, chia tay ra về. Khóa học hoàn mãn

Tất cả

BTC

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP