All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

Băng giảng trong khóa tu học Phật Pháp Thụy Sĩ kỳ 6 tại Wildhaus - 2014

 

1. Khai giảng khóa tu học và Khai Thị - Đ.Đ. Thích Hạnh Tuê

 

2. Chia sẽ kinh nghiệm về pháp môn NIỆM PHẬT - Sư bà Thích Nữ Như Tuấn

 

3. Đạo Phật và khoa học - Đ.Đ. Thích Hạnh Tuệ

 

4. Đạo Phật và khoa học (tt) - Đ.Đ. Thích Hạnh Tuệ

 

5. Hành Bồ Tát Đạo - H.T. Thích Thiện Huệ

 

6. Phật Pháp vấn đáp - H.T. Thích Thiện Huệ và Đ.Đ. Thích Hạnh Tuệ

 

7. Hành Bồ Tát Đạo (tt) - H.T. Thích Thiện Huệ

 

8. Hành Bồ Tát Đạo (tt) - H.T. Thích Thiện Huệ

 

 

9. Tự do (Hoa Sen) và Bế Giảng khóa học - Đ.Đ. Thích Hạnh Tuệ

 

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP