All for Joomla All for Webmasters

Chương Trình

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

Khóa tu học kỳ 6 tại Wildahaus do GĐPT Thiện Trí tổ chức

 

Ngày thứ 5 – 17.04.2014

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

17:00 – 24:00

Học viên tề tựu

-         Học viên tề tựu, đến văn phòng đóng tiền và nhận phòng

-         Các ban làm việc theo bản phân công

-         Khoảng 18:00 dùng cơm chiều

-         Khoảng 23:00 chỉ tịnh

Tất cả

 

Cô Trân nấu

 

Ngày thứ 6 – 18.04.2014

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

07:00 – 07:30 (30phút)

Chấp tác

-         Chuẩn bị thức ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa + những học viên có mặt

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-         Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-         8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-         Dọn xuống, rửa chén

-         Chuẩn bị Chánh Điện để làm lễ khai giảng

-         Dọn bàn ghế ra để làm lễ

-         Tất cả học viên tề tựu về Chánh Điện để làm lễ khai giảng

 

Ban H. Đường

Ban H. Đăng

Ban Vệ Sinh

Tất cả

09:00 – 09:30

(30phút)

Giảo lao:

-         Giảo lao nữa tiếng để chuẩn bị làm lễ khai giảng

 

 

Tất cả

09:30 – 11:00

(1,5giờ)

Lễ khai giảng khóa tu học

-         Có chương trình riêng

-         Khai Thị (giáo lý khóa 1)

-         Giới thiệu các trưởng ban và phân chia ban làm việc

-         Lúc 10 giờ 30:

o   Cô Hóa làm đồ ăn trưa

o   Phụ cô Hóa làm đồ ăn

Ban Tổ Chức

Tất cả học viên

T. Hạnh Tuệ

Ban Văn Phòng

 

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

11:00 – 11:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-         Làm đồ ăn trưa.

-         Phụ cô Hóa làm đồ ăn.

-         Ban Vệ Sinh vàban Hành Đườnghọp để phân chia công việc.

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban H. Đường

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa

-         Dọn thức ăn ra

-         Dọn bàn ghế trở lại để ăn trưa

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-         Món ăn: Cơm bì + Canh

Tất cả

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-         Dọn vào và rửa chén

-         Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghĩ trưa / Thi bậc Kiên:

-         Học viên nghĩ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Những vị nào muốn tu tập thì có thể lên Chánh Điện ngồi thiền, lạy Phật,v.v....

-         Những anh chị nào đã ghi danh thi Bậc Kiên thì thi trong giờ này. Phòng thi ở tầng 2 (2.OG)

Tất cả

 

GĐPT Thiện Trí


14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 2

-         Đề tài: Chia sẽ kinh nghiệm về pháp môn niệm Phật

Sư bà Thích Nữ Như Tuấn

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-         Giải lao 10 phút để chuẩn bị cho giờ tụng kinh chiều

-         Dọn bàn ghế ra để tụng kinh

 

Tất cả

Ban Vệ Sinh

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Công phu chiều + Bố tát

-         Học viên cùng với chư Tăng, Ni tụng kinh A-Di-Đà, sau đó quý học viên nào đã quy y rồi thì ở lại, quý Thầy sẽ làm lễ bố tát ngủ giới cho quý vị.

-         Làm đồ ăn chiều

-         Phụ cô Hóa làm đồ ăn

Chư Tăng, Ni

Học viên

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-         Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-         Dọn bàn ghế trở lại để ăn chiều

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-         Món ăn: Hủ tiếu

-         Thông tin về giờ học kinh Pháp Hoa của ace trong GĐPT Thiện Trí

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

19:00 –19:30

(30phút)

Chấp tác

-         Dọn xuống, rửa chén.

-         Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

19:30 – 20:30

(1giờ)

Giờ tự trị / học kinh Pháp Hoa:

-         Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyên hoặc làm các công việc cá nhân như coi email, gọi điện thoại v.v...

-         Quý ac trong GĐPT Thiện Trí sẽ học kinh Pháp Hoa theo chương trình trại Vạn Hạnh. Thỉnh quý Thầy Cô chứng minh. Mời học viên cùng đến học chung tại chánh điện

Tất cả

GĐPT Thiện Trí

20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 3

-         Đề tài: Đạo Phật, khoa học và tuổi trẻ

-         Dọn bàn ghế ra để sáng mai tụng kinh

T. Hạnh Tuệ

Ban Vệ Sinh

22:00 – 22:30

(30phút)

Niệm Phật, kinh hành:

-         Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy hoặc sư bà trước khi chỉ tịnh

Tất cả

22:30 – …:...

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-         Chúc tất cả học viên có được một giấc ngủ an lành

Tất cả

 

 

Ngày thứ 7 – 19.04.2014

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-         Báo thức

-         Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Tất cả

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng

-         Chư Tăng, Ni cùng tất cả học viên tụng Kinh Lăng Nghiêm.

Chư Tăng, Ni

Tất cả học viên

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác

-         Chuẩn bị thức ăn sáng

-         Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

-         Dọn bàn ghế trở lại để ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-         Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-         8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-         Dọn xuống, rửa chén

 

Ban H. Đường

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 4

-         Đề tài: Đạo Phật với tuổi trẻ (tt)

T. Hạnh Tuệ

 

10:30 – 11:30

(1giờ)

Dã ngoại:

-         Học viên cùng với quý Thầy, Cô đi dạo hồ Schwendisee trên núi gần đây

-         Làm cơm trưa.

-         Phụ với chùa PTTC làm cơm trưa

 

Tất cả

Chùa PTTC

Ban Phụ Bếp

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa

-         Dọn thức ăn ra

 

Ban H. Đường

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-         Món ăn: Mì xào + chè sâm bổ lượng

Tất cả

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác

-         Dọn vào và rửa chén

-         Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghĩ trưa / Thi bậc Trì :

-         Học viên nghĩ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Vị nào muốn tự tu tập thêm thì về Chánh Điện ngồi thiền, niệm Phậy hoặc kinh hành v.v...

-         Những anh chị nào đã ghi danh thi Bậc Trì thì thi trong giờ này. Phòng thi ở tầng 2 (2.OG)

Tất cả

 

GĐPT Thiện Trí


14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 5

-         Đề tài: Hành Bồ Tát đạo

T. Thiện Huệ

 

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-         Giải lao 10 phút để chuẩn bị vào giờ niệm Phật

-         Dọn bàn ghế ra để tụng kinh

 

Tất cả

Ban Vệ Sinh

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Hành trì niệm Phật

-         Niệm Phật liên tiếp trong vòng 1 tiếng 20 phút. Sư bà Như Tuấn sẽ hướng dẫn cách niệm Phật

-         Làm cơm chiều.

-         Phụ với chùa PTTC làm cơm chiều

 

Sư bà cùng tất cả học viên,

Chùa PTTC

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-         Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-         Dọn bàn ghế trở lại để ăn chiều

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-         Món ăn: Phở

Tất cả

19:30 – 20:00

(30phút)

Chấp tác

-         Dọn xuống, rửa chén.

-         Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

20:00 – 20:30

(30phút)

Giờ tự trị:

-         Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyên hoặc làm các công việc cá nhân như coi email, gọi điện thoại v.v...

Tất cả

20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Phật pháp vấn đáp

-         Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật pháp và quý Thầy sẽ giảng giải cho chúng ta

Tất cả quý Thầy Cô cùng học viên

22:00 – 22:30

(30phút)

Niệm Phật, kinh hành + Chơn hạnh phúc:

-         Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy hoặc sư bà trước khi chỉ tịnh

-         Dọn bàn ghế ra để sáng mai tụng kinh

 

Tất cả

 

Ban Vệ Sinh

22:30 – ….

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-         Chúc tất cả học viên ngủ ngon.

Tất cả

 

Ngày chủ nhật – 20.04.2014

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-         Báo thức..

-         Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Tất cả

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ Quy Y lúc 7giờ00:

-         Chư Tăng, Ni cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

-         Lễ Quy Y sẽ bắt đầu sau giờ công phu sáng, nếu có, từ 7:00 đến 7:30

Chư Tăng, Ni

Học viên

DS Quy-Y

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-         Chuẩn bị thức ăn sáng

-         Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

-         Dọn bàn ghế trở lại để ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-         Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-         8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-         Dọn dẹp rửa chén.

-         Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 6

-         Đề tài: Hành Bồ Tát đạo (tt)

T. Thiện Huệ

 

10:30 – 11:30

(1giờ)

Chấp tác + Giải lao, tập văn nghệ:

-         Làm đồ ăn trưa.

-         Phụ với chị Nga làm đồ ăn trưa

-         Vệ sinh tổng quát

-         Tập văn nghệ, chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay.

Chị Nga

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-         Ban Hành Đường dọn cơm ra.

 

Ban H. Đường12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa:

-         Món ăn: Cơm + đồ kho, đồ xào + bánh ngọt

 

Tất cả

 

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-         Dọn vào và rửa chén

-         Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghĩ trưa:

-         Học viên nghĩ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v...

Tất cả

14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 7

-         Đề tài: Hành Bồ Tát Đạo

T. Thiện Huệ

 

16:00 – 17:30

(1,5giờ)

Thi đua thể thao:

-         Tất cả học viên, và Oanh Vũ, về phòng ăn hoặc ra ngoài sân để tham gia thi đua các trò chơi thể thao do ban thể thao chuẩn bị. Cung thỉnh quý Thầy, Cô ra chứng minh.

-         Làm cơm chiều.

-         Phụ chị Nga làm cơm chiều.

 

Ban Thể Thao

 

 

Chị Nga

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + giải lao:

-         Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-         Những vị nào tham gia chơi thể thao thì giờ này giải lao tắm rửa...

 

Ban H. Đường

 

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-         Món ăn: Lagu + Bánh mì

Tất cả

19:00 – 19:30

(30phút)

Chấp tác + Chuẩn Bị:

-         Dọn xuống, rửa chén.

-         Ban Vệ Sinh làm việc.

-         Chuẩn bị chương trình văn nghệ.

-         Chuẩn bị Chánh Điện hoặc phòng ăn cho ch.trình chu niên & văn nghệ

-         Chuẩn bị cho chương trình chu niên

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

Ban H. Đăng

BLĐ&BCV

19:30 – 22:30

(3giờ)

Văn nghệ khóa học + Chu niên GĐPT Thiện Trí

-         Văn nghệ khóa học, cây nhà lá vườn do học viên và GĐPT trình diễn

-         Thông báo kết quả thi đua thể thao.

-         Mừng chu niên GĐPT 22 năm, xen lẫn với chương trình văn nghệ

Chư Tăng, Ni

Ban V. Nghệ

Ban Thể Thao

GĐPT TT

22:30 – ..:..

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-         Chúc tất cả học viên một giấc ngủ êm đềm, không mộng mị

Tất cả

 

Ngày thứ 2 – 21.04.2014

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-         Báo thức..

-         Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Tất cả

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng:

-         Chư Tăng, Ni cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

Chư Tăng, Ni

Tất cả

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-         Chuẩn bị thức ăn sáng

-         Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

-         Dọn bàn ghế trở lại để ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-         Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-         8g30: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Tất cả

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-         Dọn dẹp rửa chén.

-         Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 8 + Lễ bế giảng

-         Đề tài: Tự do…

-         Lễ bế giảng

T. Hạnh Tuệ

BTC

10:30 – 11:00

(30phút)

Chấp tác + Dọn dẹp:

-         Làm đồ ăn trưa.

-         Học viên dọn dẹp đồ cá nhân của mình và đem ra xe

 

GĐPT TT

Tất cả

11:00 – 11:30

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-         Ban Hành Đường dọn cơm ra.

 

Ban H. Đường11:30 – 12:30

(1giờ)

Cơm Trưa:

-         Món ăn: Spaghetti (ăn bằng dĩa giấy vì không còn thời gian dọn rửa)

 

Tất cả

12:30 – 14:00

(1,5giờ)

Tổng vệ sinh + Dây thân ái + Hoàn mãn

-         Học viên thu xếp hành lý cá nhân và làm vệ sinh trong phòng ngủ riêng của mình. (Ban tổ chức sẽ hướng dẫn quý vị dọn dẹp phòng ngủ)

-         Phụ với nhau làm vệ sinh tổng quát trước khi ra về

-         Bắt dây thân ái, chia tay ra về. Khóa học hoàn mãn

Tất cả

BTC

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP