Phim Ảnh 2

 


11 - Kịch - Nàng Công Chúa Hôi
 

08 - Tâm Nguyện Theo Phật - T Giác Thanh
 
 

10 - Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ - Thọ
 
 
 

07 - Thương Nhớ Về Thầy - T. Giác Thanh
 
 

06 - Yến Vy đàn piano
 
 

05 - Kịch: Bà già độ con cháu
 
 

02 - Ban OV trình diễn văn nghệ
 
 

04 - Stand by me - Kien
 
 

Ban Oanh Vũ
 
 

13 - Kết thúc đêm văn nghệ - phát thưởng
 
 

Lễ Bế Giảng
Hochgeladen von ThoDung
 
Xem Tiếp Theo 

Drucken