All for Joomla All for Webmasters

Phim Ảnh

Một vài đoạn phim văn nghệ trong khóa học 2013

 

Oanh Vũ Huỳnh Mi hát bài Lạy Phật Quan Âm và các em Oanh Vũ nữ khác múa

http://youtu.be/02cZxX7E3v8

 

 

Oanh Vũ Sen Non múa bài Bồ Câu Trắng

http://youtu.be/ogGjLEK0ucw

 

Em Oanh Vũ Tuyết Nhi hát bài Mẹ Từ Bi

http://youtu.be/EAE6wNHsemc

 

Tất cả Oanh Vũ Nam Nữ múa bài Lời Ru Của Mẹ

http://youtu.be/IFKKHx9v9Xs

 

Những đoạn phim văn nghệ trong khóa tu học (Playlist)

http://www.youtube.com/watch?v=ARhuh0JnAYA&list=PLJI3-L5irZ8x8cu_eh12u8-ehCxUQ08XR

 

Giờ học lớp Oanh Vũ:

http://youtu.be/UFBDkGDOXLg

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP