All for Joomla All for Webmasters

Chương Trình

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC
Khóa tu học kỳ 5 tại Jaun do GĐPT Thiện Trí tổ chức

 Ngày thứ 5 – 28.03.2013

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

17:00 – 24:00

Học viên tề tựu

-          Học viên tề tựu, đến văn phòng đóng tiền và nhận phòng

-          Các ban làm việc theo bản phân công

-          Khoảng 18:00 dùng cơm chiều

-          Khoảng 23:00 chỉ tịnh

Tất cả

 

Cô Trân nấu

Ngày thứ 6 – 29.03.2013

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

07:00 – 07:30 (30phút)

Chấp tác

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa + những học viên có mặt

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-          8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Học viên

 

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn xuống, rửa chén

-          Chuẩn bị Chánh Điện để làm lễ khai giảng

-          Tất cả học viên tề tựu về Chánh Điện để làm lễ khai giảng

 

Ban H. Đường

Ban H. Đăng

Học viên

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Lễ khai giảng khóa tu học

-          Có chương trình riêng

-          Khai Thị (giáo lý khóa 1)

Ban Tổ Chức

Tất cả học viên

10:30 – 11:00

(30phút)

-          Cô Hóa làm đồ ăn trưa

-          Phụ cô Hóa làm đồ ăn

-          Phân chia ban làm việc

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

Ban Văn Phòng

11:00 – 11:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Làm đồ ăn trưa.

-          Phụ cô Hóa làm đồ ăn

-          Ban Vệ Sinh và ban Hành Đường họp để phân chia công việc

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban H. Đường

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa

-          Dọn thức ăn ra

 

Ban H. Đường

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-          Món ăn: Cơm bì + Canh (ăn bằng đồ nhựa)

Học viên

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghĩ trưa:

-          Học viên nghĩ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v... Những vị nào muốn tu tập thì có thể lên Chánh Điện ngồi thiền, lạy Phật,v.v....

Học viên

 

14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 2

-          Đề tài: Phật Giáo thời Đức Phật và các bộ phái

ĐĐ. Hạnh Đức

 

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-          Giải lao 10 phút để chuẩn bị cho giờ tụng kinh chiều

Học viên

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Công phu chiều + Bố tát

-          Học viên cùng với chư Tăng, Ni tụng kinh A-Di-Đà, sau đó quý học viên nào đã quy y rồi thì ở lại, quý Thầy sẽ làm lễ bố tát ngủ giới cho quý vị.

-          Làm đồ ăn chiều

-          Phụ cô Hóa làm đồ ăn

Chư Tăng, Ni

Học viên

Cô Hóa

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-          Chuẩn bị dọn cơm chiều.

 

Ban H. Đường

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-          Món ăn: Hũ tiếu

Học viên

19:00 –19:30

(30phút)

Chấp tác

-          Dọn xuống, rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

19:30 – 20:30

(1giờ)

Giờ tự trị:

-          Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyên hoặc làm các công việc cá nhân như coi email, gọi điện thoại v.v...

Học viên

20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 3

-          Nhóm trẻ: Đề tài: Phật Giáo, khoa học và tuổi trẻ (1/2)

ĐĐ. Hạnh Tuệ

 

22:00 – 22:30

(30phút)

Niệm Phật, kinh hành:

-          Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy trước khi chỉ tịnh

Học viên

22:30 – …:...

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-          Chúc tất cả học viên có được một giấc ngủ an lành

Học viên

 Ngày thứ 7 – 30.03.2013

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-          Báo thức

-          Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Học viên

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ phát nguyện tân BLĐ

-          Chư Tăng, Ni cùng tất cả học viên tụng Kinh Lăng Nghiêm

-          Lễ phát nguyện tân ban liên đoàn GĐPT Thiện Trí

Chư Tăng, Ni

Học viên

BLĐ

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

-          Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

BLĐ

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-          8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Học viên

 

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn xuống, rửa chén

-          Lau quét sơ qua phòng ăn và bàn ghế

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 4

-          Đề tài: Tuổi trẻ với tinh thần Bồ Tát đạo

HT. Bổn Đạt

 

10:30 – 11:30

(1giờ)

Giờ hội thảo dành riêng cho những gia đình có con nhỏ:

-          Giờ này đặc biệt các phụ huynh thảo luận về đề tài: Tầm quan trọng của tiếng Việt đối với trẻ em ở hải ngoại.

-          Ngoài ra giờ này là giờ tự do cho những học viên khác

-          Làm cơm trưa.

-          Phụ với chùa PTTC làm cơm trưa

 

Nguyên Trí

Phụ huynh

Học viên

Chùa PTTC

Ban Phụ Bếp

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa

-          Dọn thức ăn ra

 

Ban H. Đường

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa

-          Món ăn: Cơm, canh bí đỏ, tàu hủ kho, rau cải xào + chè sâm bổ lượng

Học viên

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghĩ trưa:

-          Học viên nghĩ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v...

Học viên

 

14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 5

-          Đề tài: Hạnh phúc và khổ đau (1/2)

ĐĐ. Hạnh Đức

 

16:00 – 16:10

(10phút)

Giải lao:

-          Giải lao 10 phút để chuẩn bị vào giờ niệm Phật

 

Học viên

16:10 – 17:30

(1,3giờ)

Hành trì niệm Phật

-          Niệm Phật liên tiếp trong vòng 1 tiếng 20 phút. Quý Thầy sẽ hướng dẫn cách niệm Phật

-          Làm cơm chiều.

-          Phụ với chùa PTTC làm cơm chiều

Chư Tăng, Ni

Học viên

Chùa PTTC

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao

-          Chuẩn bị dọn cơm chiều.

 

Ban H. Đường

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-          Món ăn: Bún riêu

Học viên

19:30 – 20:00

(30phút)

Chấp tác

-          Dọn xuống, rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc.

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

20:00 – 20:30

(30phút)

Giờ tự trị:

-          Học viên nghỉ ngơi, đi dạo hoặc ngồi với nhau, trò chuyên hoặc làm các công việc cá nhân như coi email, gọi điện thoại v.v...

Học viên

20:30 – 22:00

(1,5giờ)

Phật pháp vấn đáp

-          Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật pháp và quý Thầy sẽ giảng giải cho chúng ta

HT. Bổn Đạt

ĐĐ. Hạnh Đức

ĐĐ. Hạnh Tuệ

22:00 – 22:30

(30phút)

Niệm Phật, kinh hành + Chơn hạnh phúc:

-          Học viên ngồi tịnh tâm, niệm Phật hoặc đi kinh hành theo sự hướng dẫn của quý Thầy trước khi chỉ tịnh

Học viên

22:30 – ….

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-          Chúc tất cả học viên có được một giấc ngủ an lành

Học viên

 Ngày chủ nhật – 31.03.2013

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-          Báo thức..

-          Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Học viên

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng + Lễ Quy Y lúc 7giờ00:

-          Chư Tăng, Ni cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

-          Lễ Quy Y sẽ bắt đầu sau giờ công phu sáng, nếu có, từ 7:00 đến 7:30

Chư Tăng, Ni

Học viên

DS Quy-Y

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

-          Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: Mì gói

-          8g00: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Học viên

 

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn dẹp rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

 

09:00 – 10:30

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 6

-          Nhóm trẻ: Đề tài: Phật Giáo, khoa học và tuổi trẻ (2/2)

ĐĐ. Hạnh Tuệ

 

10:30 – 11:30

(1giờ)

Chấp tác + Giải lao, tập văn nghệ:

-          Làm đồ ăn trưa.

-          Phụ với cô Liễu làm đồ ăn trưa

-          Vệ sinh tổng quát

-          Tập văn nghệ, chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối nay.

Cô Liễu

Ban Phụ Bếp

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

11:30 – 12:00

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-          Ban Hành Đường dọn cơm ra.

 

Ban H. Đường

 

 

12:00 – 13:00

(1giờ)

Cơm trưa:

-          Món ăn: Lagu + bánh mì + chè đậu đen

 

Học viên

 

13:00 – 13:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

13:30 – 14:30

(1giờ)

Nghĩ trưa:

-          Học viên nghĩ ngơi, trò chuyện, đi dạo v.v...

Học viên

14:30 – 16:00

(1,5giờ)

Giáo lý khóa 7

-          Đề tài: Tuổi trẻ với tinh thần Bồ Tát đạo

HT. Bổn Đạt

 

16:00 – 17:30

(1,5giờ)

Thi đua thể thao:

-          Tất cả học viên, và Oanh Vũ, về phòng ăn hoặc ra ngoài sân để tham gia thi đua các trò chơi thể thao do ban thể thao chuẩn bị. Cung thỉnh quý Thầy ra chứng phúth.

-          Làm cơm chiều.

-          Phụ cô Liễu làm cơm.

 

Ban Thể Thao

 

 

Cô Liễu

Ban Phụ Bếp

17:30 – 18:00

(30phút)

Chấp tác + giải lao:

-          Chuẩn bị dọn cơm chiều.

-          Những vị nào tham gia chơi thể thao thì giờ này giải lao tắm rửa...

 

Ban H. Đường

 

18:00 – 19:00

(1giờ)

Cơm chiều:

-          Món ăn: Bún chả giò

Học viên

19:00 – 19:30

(30phút)

Chấp tác + Chuẩn Bị:

-          Dọn xuống, rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc.

-          Chuẩn bị chương trình văn nghệ.

-          Chuẩn bị Chánh Điện hoặc phòng ăn cho ch.trình chu niên & văn nghệ

-          Chuẩn bị cho chương trình chu niên

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

Ban V. Nghệ

Ban H. Đăng

BLĐ&BCV

19:30 – 22:30

(3giờ)

Văn nghệ khóa học + Chu niên GĐPT Thiện Trí

-          Văn nghệ khóa học, cây nhà lá vườn do học viên và GĐPT trình diễn

-          Thông báo kết quả thi đua thể thao.

-          Mừng chu niên GĐPT 21 năm, xen lẫn với chương trình văn nghệ

Chư Tăng, Ni

Ban V. Nghệ

Ban Thể Thao

GĐPT TT

22:30 – ..:..

(7giờ)

Vệ sinh cá nhân + Chỉ tịnh

-          Chúc tất cả học viên một giấc ngủ ngon

Học viên

 Ngày thứ 2 – 01.04.2013

Th.gian

Chương trình

Phụ trách

05:30 – 06:00

(30phút)

Thức chúng + Vệ sinh cá nhân:

-          Báo thức..

-          Vệ sinh cá nhân

 

Ban H. Đăng

Học viên

06:00 – 07:00

(1giờ)

Công phu sáng:

-          Chư Tăng, Ni cùng học viên tụng kinh Lăng Nghiêm.

Chư Tăng, Ni

Học viên

07:00 – 07:30

(30phút)

Chấp tác:

-          Chuẩn bị thức ăn sáng

-          Chuẩn bị cho học viên dùng điểm tâm.

D.Bạch,G.Ngộ

N.Hòa

Ban H. Đường

07:30 – 08:30

(1giờ)

Điểm tâm:

-          Món ăn: Bánh mì, bơ, mức, patê chay, sửa v.v...

-          8g30: Thông báo những công việc cần thiết.

 

Học viên

 

Ban Văn Phòng

08:30 – 09:00

(30phút)

Chấp tác + Giải lao:

-          Dọn dẹp rửa chén.

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

09:00 – 11:00

(2giờ)

Giáo lý khóa 8 + Lễ bế giảng

-          Đề tài: Hạnh phúc và khổ đau (2/2)

ĐĐ.Hạnh Đức

 

11:00 – 12:00

(1giờ)

Chấp tác + Giải lao:

-          Làm đồ ăn trưa.

-          Vệ sinh tổng quát

 

GĐPT TT

Ban Vệ Sinh

12:00 – 12:30

(30phút)

Chuẩn bị cơm trưa:

-          Ban Hành Đường dọn cơm ra.

 

Ban H. Đường

 

 

12:30 – 13:30

(1giờ)

Cơm Trưa:

 

-          Món ăn: Spagetti (ăn bằng dĩa giấy)

 

Học viên

13:30 – 14:00

(30phút)

Chấp tác:

-          Dọn vào và rửa chén

-          Ban Vệ Sinh làm việc

 

Ban H. Đường

Ban Vệ Sinh

14:00 – 17:00

(3giờ)

Tổng vệ sinh + Dây thân ái + Hoàn mãn

-          Làm vệ sinh tổng quát trước khi ra về

-          Học viên thu xếp hành lý cá nhân và làm vệ sinh trong phòng ngủ riêng của mình. (Ban tổ chức sẽ hướng dẫn quý vị dọn dẹp phòng ngủ)

-          Bắt dây thân ái, chia tay ra về. Khóa học hoàn mãn

Học viên

BTC

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP