All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

Băng Thuyết Pháp của khóa tu học kỳ 4 - 2012

1. Sự tương quan giữa kinh A Di Đà và Duy Thức học - HT. Thích Bổn Đạt

2. Sự tương quan giữa kinh A Di Đà và Duy Thức học (tt) - HT. Thích Bổn Đạt

3. Quan Thế Âm Bồ Tát qua kinh Pháp Hoa - HT. Thích Bổn Đạt

4. Phước Thiện - Bố Thí - TT. Thích Thông Trí

5. Quan niệm Nghiệp trong Phật Giáo và áp dụng Nghiệp trong cuộc sống - TT. Thích Thông Trí

6. Phật Pháp Vấn Đáp - HT. Thích Minh Tâm, HT. Thích Bổn Đạt và TT. Thích Thông Trí

7. Phật Pháp Vấn Đáp (tt) - HT. Thích Minh Tâm

8. Giờ hội thảo dành cho các người mẹ - chị Nguyên Trí - HT. Thích Bổn Đạt chứng minh

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP