All for Joomla All for Webmasters

Paltalk

Kính thư quý vị Phật Tử,

 Trong khóa tu học năm nay, may mắn nơi tổ chức có đường dây Internet, vì vậy ban tổ chức sẽ đưa các giờ thuyết pháp vào Paltalk hồng chia sẽ với quý vị Phật Tử xa gần, khi quý vị không có nhân duyên về tham gia tu học. Nghe pháp trong Paltalk quý vị hãy vào thính phòng “GDPT Thien Tri” theo chương trình và giờ giấc dưới đây. Kính chúc quý vị vạn an, hẹn gặp lại quý vị trong thính phòng của Thiện Trí:

 TM BTC: Minh Trường.

-------------

Chương trình:

Ngày thứ 6 – 06.04.2012

Th.gian

Chương Trình

Phụ trách

13:30 – 15:30

Lễ Khai Giảng Khóa Tu Học tại Chánh Điện (Có chương trình riêng -BCV lo)

-Khai Thi

 

Ban Tổ Chức

HT.MinhTâm

15:30 – 17:00

Giáo Lý Khóa 1

-Đề tài: Sự tương quan giữa Kinh A Di Đà và Duy Thức học

 

HT. Bổn Đạt

20:30 – 22:00

Giáo Lý Khóa 2

-Đề tài: Quan niệm Nghiệp của Phật Giáo và áp dụng Nghiệp trong đời sống

TT.ThôngTrí

 Ngày thứ 7 – 07.04.2012

Th.gian

Chương Trình

Phụ trách

09:00 – 10:30

Giáo Lý Khóa 3

-Đề tài: Kinh A Di Đà và Duy Thức học (tiếp theo)

-Quan Thế Âm Bồ Tát qua kinh Pháp Hoa (phẩm Phổ Môn)

 

HT. Bổn Đạt


13:30 – 15:00

Giáo Lý Khóa 4

-Đề tài: Phước Thiện - Bố Thí

TT.ThôngTrí

21:30 – 23:00

Phật Pháp vấn đáp:

-Học viên có cơ hội viết lên những thắc mắc của mình về Phật Pháp và quý Thầy sẽ giảng giải cho chúng ta.

HT.MinhTâm

HT. Bổn Đạt

TT.ThôngTrí

 Ngày chủ nhật – 08.04.2012

Th.gian

Chương Trình

Phụ trách

09:00 – 10:30

Giáo Lý Khóa 5

-Đề tài: Phát Bồ Đề Tâm

 

TT.ThôngTrí

13:30 – 15:00

Giáo Lý Khóa 6

-Đề tài: Quan Thế Âm Bồ Tát qua kinh Pháp Hoa(Phổ Môn Phẩm)

 

HT. Bổn Đạt

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP