All for Joomla All for Webmasters

Thuyết Pháp

Băng thuyết pháp của khóa học 2011:

 


 

1. Kinh A Di Đà 1/3 - Thích An Chí giảng

2. Kinh A Di Đà 2/3 - Thích An Chí giảng

3. Văn Tư Tu - Thích Thông Trí giảng

4. Phật Pháp Vấn Đáp - Thích Thông Trí & Thích An Chí

5. Đạo Phật với hạnh phúc gia đình - Thích Thông Trí giảng

6. Kinh A Di Đà 3/3 - Thích An Chí giảng

7. Phật Giáo, Khoa Học và Tuổi Trẻ - Thích Thông Trí giảng

Drucken E-Mail

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP