The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Hướng dẫn đường đi đến địa điểm sinh hoạt của GĐPT Thiện Trí

Địa điểm sinh hoạt 1: Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau

(GPS Position: N47.398852,E8.057425)

Zürich, Winterthur, St. Gallen, v.v...

Từ các vùng trên, quý vị lấy xa lộ A1 chạy về hướng Bern. Khi tới Aarau (sau Lenzburg) quý vị lấy lối ra số 50 hướng Aarau-Ost / Suhr / Hunzenschwil. Xem hình 1.

Hình 1.

Trên lối ra này, quý vị hãy chạy bên tuyến đường bên phải để sau đó quẹo phải theo hướng xa lộ Aarau / Suhr. Xem hình 2.

Hình 2.

Giữ hướng xa lộ Aarau, Suhr và đi vào xa lộ (đường số 5). Xem hình 3.

Hình 3.

Trên xa lộ Aarau, Suhr (đường số 5) quý vị sẽ thấy lối ra hướng Basel Frick, Telli Rohr,... Xem hình 4.

Hình 4.

Lấy lối ra này, tức là chạy bên phải. Sau đó ở đèn xanh đèn đỏ thứ 2 quý vị quẹo phải theo hướng Telli. Sau khi quẹo phải quý vị sẽ đến bùn binh và ở trong bùn binh này quý vị lấy lối ra thứ 2 hướng Telli. Xem hình 5.

Hình 5.

Sau đó quý vị sẽ gặp 2 bùn binh nữa. Quý vị chạy thẳng, sau bùn binh thứ 2, bên tai phải quý vị sẽ thấy trung tâm mua sắm Telli (Einkaufszentrum Telli). Xem hình 6.

Hình 6.

Khi thấy trung tâm mua sắm Telli thì quý vị quẹo phải liền và vào bải đậu xe của Telli để đậu xe. Xem hình 7.

Hình 7.

Sau khi đậu xe ở dưới hầm của Telli, quý vị đi bộ trở ra và đi theo mũi tên màu vàng trong hình 7. Sau lưng quán cà phê (căn nhà màu vàng) là nơi sinh hoạt của GĐPT Thiện Trí. Xem hình 8.

Hình 8.

 

Bern, Olten, v.v..

Từ những vùng trên quý vị ra xa lộ A1 chạy về hướng Zürich. Khi tới Aarau, quý vị lấy lối ra số 49 hướng Aarau-West / Schöftland / Kölliken / Suhr. Xem hình 9

Hình 9

Sau khi lấy lối ra 49, quý vị chạy theo hướng Aarau / Suhr (đường số 24). Sau đó gặp 2 bùn binh, quý vị đều chạy thẳng. Đến bùn binh thứ 3, quý vị quẹo phải (lối ra thứ 1). Đến bùn binh thứ 4, quý vị quẹo trái (lối ra thứ 3). Sau đó gặp ngã tư, quý vị chạy thẳng. Chú ý vừa qua khỏi ngã tư này quý vị hãy sang tuyến đường bên phải hướng Laurenzenvorstadt , đường số 24. Ở đây quý vị sẽ thấy bảng ghi Telli. Hãy theo hướng Telli quý vị sẽ đến trung tâm mua sắm Telli (Telli Einkaufszentrum, xem hình 6). Trước trung tâm mua sắm Telli, quý vị phải quẹo trái vào vào đâu xe trong bải đậu của Telli. Xem hình 7.

Sau khi đậu xe, quý vị đi bộ trở ra và đi theo mũi tên màu vàng ở hình 7 để đến nơi sinh hoạt của GĐPT Thiện Trí, xem hình 8.

 

Basel,

Từ Basel, quý vị lấy xa lộ A3 chạy về hướng Zürich. Trên xa lộ này, quý vị lấy lối ra số 17 hướng Aarau, Frick, Effingen. Xem hình 10.

Hình 10.

Sau khi lấy lối ra này là quý vị chạy trên con đường số 24 (Hauptstrasse). Quí vị hãy chạy thẳng hoài, cho đến khi gặp bùn binh thứ 1 (ngã ba), quý vị vẫn chạy thẳng, sau đó gặp bùn binh thứ 2 (ngã tư), quý vị vẫn chạy thẳng nữa và cho đến bùn binh thứ 3 (ngã ba) thì quý vị hãy quẹo phải. Sau đó theo hướng dẫn từ hình số 5 để đi đến nơi sinh hoạt của GĐPT Thiện Trí.

 

Luzern,

Từ Luzern, quý vị lấy xa lộ A2 chạy về hướng Olten. Đến lối ra số 47, quý vị sang xa lộ A1 hướng Aarau, Oftringen. Trên xa lộ A1, quý vị lấy lối ra số 49 hướng Aarau-West / Schöftland / Kölliken / Suhr. Xem hình 9 và xem hướng dẫn từ đó để đi đến nơi sinh hoạt của GĐPT Thiện Trí.

 

Chúc quý vị đi đường bình an

GĐPT Thiện Trí

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.