The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

 
 
Sinh hoạt tháng 10
 
ngày 25.10.2020 - sinh hoạt ngoài trời, tại sân chùa Viên Minh

Chương trình sinh hoạt kế tiếp:
- Tháng 11 chưa biết tình hình thế nào, sẽ bàn lại sau ...
- tháng 12 có chu niên và lễ hội áo dài. Cần phải bàn lại rồi mới biết ra sao ...

Chương trình sinh hoạt tháng 10

Địa điểm nơi sinh hoạt:
Chùa Viên Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon

Bản tin Lam viên Âu Châu (Trang nhà GĐPTVN âu Châu)
Bản tin Lam viên Âu Châu (tài liệu GĐPT Thiện Trí)

Sinh hoạt tháng 9. Lần đầu tiên quý ace sinh hoạt chung với nhau trong mùa dịch. Nhưng chỉ dám sinh hoạt ngoài sân thôi chứ chưa dám sinh hoạt bên trong.
 
Ngày sinh hoạt online đầu tiên trong tháng 8
 
Trong tháng 8 có ngày cắm trại cùng với GĐPT Linh Phong, nhưng vì dịch bệnh nên đã tổ chức đi du ngoạn ở Oeschinensee, nhưng ngày hôm đó trời mưa, nên chỉ còn lại vài ac GĐPT Thiện Trí quyết tâm vượt khóa có mặt mà thôi.
 
Vì không thể sinh hoạt được trong tháng 6 cho nên GĐPT đã tổ chức đi du ngoạn thay cho ngày sinh hoạt
 
Khóa tu học Phật Pháp tại Thụy Sĩ kỳ 12 đã được tổ chức online qua Webex Meetings
  

 Châm Ngôn GĐPTVN:

   

Tiếng reo GĐPT-Thiện Trí: DŨNG 

 

3 Điều Luật của Ngành Oanh

1. Em tưởng nhớ Phật.

2. Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với Anh Chị Em.

3. Em thương Người và Vật.

 

5 Điều Luật của Ngành Thiếu và Ngành Thanh GĐPT

1. Phật Tử Quy Y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện

2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.

3. Phật Tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.

4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

5. Phật Tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.