The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 Từ Thiện - Xã hội:

Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cũng vì ý nghĩa đó, cùng với tâm nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi của người con Phật, GĐPT Thiện Trí luôn cố gắng đóng góp chút ít phần  mình vào việc cứu trợ nạn nhân bị thiên tay bất hạnh với ý nguyện đem lại niềm vui và làm bớt đi phần nào đến những người có đời sống khốn khổ! Ngoài ra Thiện Trí cũng luôn duy trì về việc cúng dường chư Tăng Ni và ủng hộ các chùa trong những ngày lễ lớn. Thêm vào đó anh chị em Huynh trưởng có dịp về thăm quê hương hay đi hành hương thường đem theo một ít tịnh tài để làm việc công tác từ thiện- xã hội.

Cũng nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình từ tinh thần đến tịnh tài của quý Cô Bác khắp nơi, nên Thiện Trí mới có cơ hội thực hiện một vài Phật sự có ý nghĩa trong đời sống của người Phật tử.

Sau đây gđpt Thiện Trí xin ghi lại những đóng góp nho nhỏ vào công tác từ thiện từ ngày 01.01.2009 đến ngày 31.01.2010 để quý Cô Bác cùng Anh chị em tham tường:

Nơi Ủng Hộ, cho việc gì:

Số Tiền Ủng Hộ:

Cúng dường các chùa tại Thụy Sĩ và chùa Khánh Anh bên Pháp

Sfr. 700.00

Từ thiện Ấn Độ, Giúp đỡ Lam Viên giỏi, nghèo khó tại Việt Nam

Sfr. 500.00

Cứu trợ nạn lụt miền Trung việt Nam

Sfr. 3800.00

Ấn Tống Kinh Địa Tạng

Sfr. 655.00

Cúng duờng Chư Tăng

Sfr. 150.00

TM Thủ Quỹ GĐPT Thiện Trí

Quảng Thuận

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.