The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 Nền tảng căn bản Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 • Mục đích: Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng Niên trở thành những Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.
 • Châm Ngôn GĐPTVN: Bi-Trí-Dũng
 • 3 điều luật ngành Oanh và 5 điều luật ngành Thanh-Thiếu
 • Tinh thần giáo dục: Nhân Bản-Dân tộc-Khai phóng      
 • 2 hình thức giáo dục: Giáo dục Quannăng - Giáo dục Hàng đội tự trị
 • 4 phương pháp giáo dục: Phương pháp Hoạt động-Lý giải-Quán tưởng-Huân tập
 • 4 bộ môn Tu học: Phật Pháp- hoạt động Văn nghệ - Thanh niên - Xã hội
 • GĐPTVN có 2 văn kiện Pháp quy: Nội quy: cơ cấu xây dựng điều hành tổ chức - Quy chế: các nguyên tắc căn bản huấn luyện và đào tạo (qua 14 bậc học và 5 trại huấn luyện, công năng tu tập qua 4 cấp của Huynh Trưởng.)
 • Tinh thần rèn luyện: Đức-Trí-Thể  và đạt Chân-Thiện-Mỹ
 • Biểu tượng của tổ chức: hình ảnh màu Lam, Hoa Sen trắng, Nón Tứ Ân
 • Phương pháp Tu học: Văn-Tư-Tu trên cơ sở Giới-Định-Tuệ (Tín-Hạnh-Nguyện)
 • Tinh thần quản lý-điều hành: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và làm nẩy hoa cho cuộc sống.

Phương hướng sinh hoạt tổng quát
GĐPT Thiện Trí 2010-2012
I. Mục đích
 • Xây dựng niềm tin vững chắc vào Tam Bảo và Tổ chức: „Học và hành Hạnh Phật“
 • Thắc chặc quan hệ mái nhà Tâm linh và Huyết thống
 • Phát triển khả năng tổ chức và điều hành, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm chung
II. Duy trì sinh hoạt truyền thống

1. Phật Pháp và Dân tộc: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật”

 • Tổ chức khóa Tu học Phật Pháp hằng năm
 • Cúng dường văn nghệ & chtr. Bông hồng cài áo
 • Cúng dường tịnh tài: Tam Bảo-Tình Lam-Xã hội

2. Tinh thần GĐPT: Ghi ơn và báo ơn

 • Ngày cầu siêu Cửu Huyền-Cha Mẹ và Htr. quá cố mùa Vu Lan. Cầu an mọi lúc khi bệnh
 • Thọ tang Htr. cấp Dũng trong 1 ngày sinh hoạt 
 • Ngày chúc tuổi Lam thọ 60, 70, 80 …
 • Chọn Lam viên giỏi hằng năm theo 3 ngành
 • Lo ngày cưới, chúc mừng hạnh phúc gđ Htr. qua kỷ niệm ngày cưới 10, 15, 20, 25… năm
 • Chúc mừng OV ra đời và sinh nhật 20 tuổi
 • Khuyến học, khen thưởng lúc ra trường

3. Xã hội: Ngày Tị nạn (Cộng đồng Phật giáo quốc tế, Trung thu)

III. Kim chỉ nam hoạt động:

1. Mô thức hoạt động: Có định hướng và Phương châm-Tinh thần theo cơ cấu nhân sự

 • Sinh hoạt tinh thần chung: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
 • Sinh hoạt tự trị riêng Ngành / Đoàn: theo 3 ngành Thanh Thiếu Nam-Thanh Thiếu Nữ-Oanh Vũ
 • Sinh hoạt theo ban / nhóm:  Hđ Văn nghệ-Xã hội-Thanh niên-Vi tính kỷ thuật

2. Tu dưỡng-Hội thảo: (Nội dung, chất lượng tu học-Củng cố thực lực và  Đào tạo thế hệ kế thừa)

3. Huấn luyện nhân sự: (khả năng lãnh đạo, điều hành, ngoại giao..)  

4. Kế hoạch-Nghiên cứu các hình thức sinh hoạt thích nghi với thời đại mới

 • Cải tiến nội dung sinh họat
 • Tìm các hình thức sinh họat mới mẻ lành mạnh, có sức thu hút thích hợp giới trẻ

5. Ước mơ  vài "Phật sự viên thành" vào năm 2012 ?!

IV: Pháp môn Tu học: NIỆM PHẬT-BỐ THÍ-VĂN TƯ TU

- Phương pháp Tu học: Văn-Tư-Tu trên cơ sở Giới-Định-Tuệ (Tín-Hạnh-Nguyện).

Trong tám vạn bốn nghìn pháp môn (84000) tu học Phật, có nhiều phương pháp học Phật sinh động nhưng Văn-Tư-Tu là phương pháp tu trì giúp cho hành giả học và hành trì theo lời Phật dạy nhằm đến mục đích an lạc trong hiện tại và tiến đến quả vị giải thoát.

Ứng dụng VĂN-TƯ-TU trong việc học Phật, tu trì cho tự thân, VĂN-TƯ-TU còn là một phương pháp cần được ứng dụng rộng rãi, toàn diện trong nhiều lãnh vực như: khoa học, kinh tế, chính trị, xã hội và trong sinh hoạt đối với anh chi em Huynh trưởng Gia Ðìh Phật Tử VN. 

VĂN: Lắng nghe - Ghi nhận - Tổng hợp các dử kiện liên quan

TƯ: Nhận định - Phân tích - Đánh giá và Quyết định sự việc

TU: Lập chương trình, phương án thực hiện. 

V: 4 Bộ Môn Tu học và Chương trình sinh hoạt: 
 • 1. Phật  Pháp: thể nhập tuệ giác Phật Đà, đạt Chân-Thiện-Mỹ và hành Bồ Tát Đạo.
 • 2. Hoạt động Văn Nghệ: Âm nhạc, hội họa, thời trang, nữ công gia chánh, bản tin-Sen Trắng ... 
 • 3. Hoạt động Xã hội: Nếp sống văn hoá Việt, y tế, ngôn ngữ, nghề nghiệp, kinh tế, Từ thiện ... 
 • 4. Hoạt động Thanh Niên: Tin học-Kỷ Thuật, thể thao, trại, du ngoạn, trò chơi, môi trường   ... 
 • 5. Chương trình trong ngày sinh hoạt : 
 • 6. Chương trình sinh hoạt thường niên :
VI: 4 Phương pháp giáo dục: khai mở và thâm nhập các phương pháp
 • 1. Hoạt động: hun đúc ý chí, năng lực hoạt động
 • 2. Lý giải: mở rộng lý trí kiến thức
 • 3. Quán tưởng: rèn luyện năng lực trực giác nội tâm
 • 4. Huân tập: trau dồi tâm tính, cải tạo nghiệp thức
VII: 4 Đề án chính: 
 • 1. Oanh Vũ:
 • 2. Phật Pháp song ngữ:
 • 3.Cải tiến:
 • 4. Hợp thức hóa tổ chức và hòa nhập vào xã hội:
VIII: Hành chánh: 

1. Họp

 • 2 phiên họp định kỳ 
 • Phiên họp bất thường được triệu tập nếu có vấn đề cần thiết

2. Thực hiện các chỉ thị từ Ban Hướng Dẫn

 • Các văn thư của BHD điều phổ biến đến từng Htr. 
 • Thực thi chỉ thị

3. Tổng kết và Báo cáo sinh hoạt

 • Tổng kết phiếu Đúc Kết theo „Phương Án Hình Thành Mô Thức Sinh Hoạt Cấp Gia Đình“ của BHD Hải Ngoại và Âu Châu
 • Tường thuật sự sinh hoạt trong năm vào cuối tháng 12  hằng năm đến báo Sen Trắng Âu Châu, bản tin sinh hoạt GĐPT Thiện Trí

4. Khích lệ, giúp đỡ sự sinh hoạt của Ngành, Đoàn và HTr. + Đs.

 • Sách Tịch HTr. và đề nghị xếp cấp vào phiên họp tháng 4 hằng năm
 • Ghi nhận ý kiến sáng tạo mọi sự sinh hoạt của ngành, đoàn, các đặc trách viên …

5. Sổ sách:theo dõi-phân bố nhân sự-phân tích văn kiện-sắp xếp-đánh giá-rút ưu khuyết điếm trong biên bản hầu thăng tiến tổ chức.

 • Về mặt nhân sự: Cơ cấu nhân sự và nhiệm vụ GĐPT Thiện Trí. Lập sách tịch-xếp cấp-kỷ luật-huấn luyện-tu học. Sách Tịch HTr., Ðơn xin gia nhập Gia Ðình và Danh sách Ban Bảo Trợ-Phụ Huynh
 • Về mặt văn kiện: Nhật tu-sắp xếp-lưu trữ-theo dõi…- Sổ biên bản - Sổ Tài chánh - Sổ Phật sự -Chuyên cần - Sổ Tường thuật

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Trí

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.