The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 Giòng tâm cảm sau khóa học Phật Pháp tại Stein 2009

 

(Quảng Đạt  Đs. ngành Thanh phỏng dịch qua tiếng Việt từ bài viết tiếng Đứca. Thị Trực)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin chào tất cả ACE,

Trong tinh thần GĐPT  Thị Trực xin chân thành chúc mừng và cám ơn đến tất cả ace qua sự thành công của khóa Tu Học Phật Pháp vừa qua.

Thời gian quý báu từ ngày 10.-13.04.09 chúng ta đã được chung sống với nhau, đã đánh thức (Phật tính) ý niệm lạc quan về đời sống trong mỗi con người chúng ta.

Tất cả những kỷ niệm đẹp, mà chúng ta cần phải giữ gìn, để giúp thực hiện hoàn thành mục đích lý tưởng GĐPTVN (giáo dục thanh thiếu đồng niên trở thành người Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo).

 Sự vất vả và mệt mỏi chỉ là triệu chứng của cơ thể. Quan trọng là, chúng ta nhận được nguồn năng lượng và nội lực trí tuệ của Đức Phật. Chúng ta tiếp nhận được lợi ích, nhìn chung đời sống của chúng ta như một tấm ảnh lớn và có suy nghĩ đến một cảnh giới rộng hơn.

Chúng ta dự định làm những kế hoạch lớn và nhắm đến những mục tiêu quý báu. Tầm nhìn xa riêng của

mỗi người, tài năng  và kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta, thực hiện ý định và kế hoạch được tốt hơn

Kính chào tinh tấn

Hi Zusammen,

Im Name der buddh. Jugendverein möchte ich Euch alle ganz herzlich über das erfolgreiche Buddha-Seminar gratulieren und bedanken.

Die wertvolle Momente, welche wir vom 10. -13.04.09 zusammen erleben dürften, weckte in uns (Buddha-Natur) eine optimistische und positive Einstellung zum Leben. Alle schöne Erinnerungen, die wir bewahren möchten, werden uns helfen, unser G ĐPTVN- Ziel (Erziehung von Jugendlichen zu Buddhisten und ihre Befähigung an einer sozialen Gesellschaft im Sinne des Buddhismus mitzuwirken) zu verwirklichen. 

Erschöpfung und Müdigkeit sind nur Symptome des Körpers. Wichtig ist, dass wir innerlich Energien und Kräfte (Weisheitsquelle des Buddhas) getankt haben. Nun geniessen wir den Vorteil, unser Leben wie ein großes Bild zu überblicken und in großen Dimensionen denken zu können.

Wir neigen dazu, große Pläne zu machen und sich wertvolle Ziele zu setzen. Die eigene Weitsicht, Fähigkeit und Erfahrung werden uns helfen, unser Vorhaben resp. Pläne besser zu gestalten.

Kính chào tinh tấn

Thị Trực

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.