The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1 


 

Chúc mừng lễ kỷ niệm Chu Niên 1992-2009 GĐPT Thiện Trí  

 

Thân mến gởi Ban Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Thiện Trí,

Được tin GĐPT Thiện Trí, nhân khóa tu học sắp tới tại Stein, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Chu Niên 1992-2009, tất cả Ban Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Linh Phong xin gởi lời chúc mừng và chia xẻ đến quí Anh Chị Em.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, qua bao nhiêu thăng trầm, sự hình thành của GĐPT Thiện Trí (từ Trí Thủ và Thiện Hoa) đã thể hiện được tình đoàn kết và sức chịu đựng của tất cả Huynh Trưởng và đoàn sinh đơn vị Thiện Trí. Thật là đáng khen, đáng phục sự dấng thân và lòng kiên trì của các Anh Chị Em

Nhìn trên phương diện tích cực thì có lẽ những thử thách, những điều kiện khó khăn mà GĐPT Thiện Trí đã và đang gặp phải, đã sách tấn, thúc đẩy Anh Chị Em phát huy mạnh mẽ tài năng của mình và trưởng thành một cách rất mau chóng.

May mắn thay Chư Phật có dạy chúng ta luật «Vô thường », vô thường là thay đổi, vậy thì những nghịch duyên hôm nay với thời gian chắc chắn sẽ tan dần và thuận duyên hẳn sẽ đến với GĐPT Thiện Trí!

Anh Chị Em Linh Phong tin tưởng rằng những yếu tố như tâm đạo, lòng nhiệt huyết, tài năng và nhất là tình thân giữa Huynh Trưởng và đoàn sinh GĐPT Thiện Trí sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát luôn gia hộ cho Anh Chị Em Thiện Trí tiếp tục nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm ngày càng vững mạnh và đạt được nhiều thành công trong việc hướng dẫn các em, nhất là những Oanh Vũ đông đảo trên ấy, noi gương các Anh Chị, mai hậu can đảm xung phong gánh vác công việc chung, đem lợi lạc cho mình, cho người.

Kính chúc lễ Chu Niên được như ý nguyện của Anh Chị Em.

GĐPTLP chúng con cũng xin thành kính chúc quý Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni được pháp thề khang an, Phật đạo viên thành, cùng quí Phật tử hiện diện trong khóa học và Anh Chị Em GĐPT Thiện Trí được vạn sự kiết tường, phước duyên mỹ mãn.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Ban Huynh Trưởng GĐPT Linh Phong, Thụy Sĩ

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.