The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


Lời chào mừng Lễ Chu Niên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lời đầu tiên chúng con toàn thể nam nữ Htr. Và đoàn sinh GĐPT Thiện Trí xin đê đầu đãnh lễ và thành kính tri ân Chư tôn Đức Tăng Ni đã không quảng ngại đường sá xa xuôi quang lâm về đây để hướng dẫn khóa tu học và chứng minh cho lễ chu niên của GĐPT Thiện Trí chúng con.

Chúng tôi trân trọng được đón chào và cảm ơn sự trân quí nhiệt tình của Cô, Bác, Anh, Chị trong Ban bảo trợ, quý vị ân nhân, quý vị mạnh thường quân, quý Cha Mẹ phụ huynh cùng tất cả quý Phật tử đồng hương và bạn đoàn đã bỏ thời gian về đây để dự khóa tu học và buổi lễ Chu Niên hôm nay.

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử đồng hương

GĐPT Thiện Trí được hình thành trong giai đoạn khó khăn và chướng ngại, nhưng lại càng khó hơn làm thế nào để đào tạo và duy trì một thế hệ thanh thiếu đồng niên để trở thành người Phật tử chân chánh góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Như Chư Tôn Đức và quý vị Phật tử cũng biết, ở trong bối cảnh xã hội hiện tại đầy văn minh về vật chất khó mà cầm chân được những giới trẻ đang đeo đuổi những nếp sống văn minh lành mạnh.

Mặc dù GĐPT Thiện Trí chúng con, chúng tôi đã có đủ bốn thế hệ tiếp nối với nhau, như Chư Tôn Đức và quý Phật tử cũng đã thấy, tục ngữ có câu: Tre già măng mọc, muốn có một thế hệ trẻ để tiếp nối và bảo tồn nếp sống văn hóa của chúng ta, thì cần rất nhiều sự quan tâm dạy dổ và che chở của Chư Tôn Đức và lòng nhiệt tình của Cha Mẹ phụ huynh, vì Chư Tôn đức là ánh sáng dắt dìu lòng son, là bóng cây che mát cho chúng con, là con thuyền thanh lương  đưa chúng con đến bờ thơm hương, Quý vị Cha Mẹ phụ huynh là tình thương là ngọn lửa hồng cùng với chúng tôi để sưởi ấm và đem lại tình thương thật sự cho các em, có như vậy mới mong được một phần nào con em mới trở về với nguồn văn hóa dân tộc và đạo pháp của chúng ta.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử đồng hương

Trong giờ phút nơi đạo tràng trang nghiêm và đầy hương vị. Một lần nữa GĐPT THiện Trí chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã dày công chăm sóc và tận tình dạy bảo rất nhiều trong thời gian qua.

Chúng tôi kính chân thành cảm ơn sự trân quí của Cô, Bác anh chị em Phật tử và Cha Mẹ phụ huynh thời gian qua đã giúp đở chúng tôi cả tinh thần lẫn vật chất.

Để kỷ niệm lần thứ 17 của GĐPT Thiện Trí  được tổ chức trong khuôn viên khóa học năm 2009 bắt đầu.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tiên Quang Phật

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.