The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt Số 1 


 Mục Lục

 • Trang Bìa (Ban Kỷ Thuật)
 • Thiệp Chúc Tết 2009 & Thời Gian Sinh Hoạt GĐPT Thiện Trí (Ban Kỷ Thuật) 2
 • Lá thư đầu xuân (TM Ban Biên Tập - Nguyên Hòa-Phạm Phước Thuận) 3
 • Quay về nương tựa tam bảo (Siêu Tầm) 4
 • Lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú (tam ngữ) (Dịch Việt: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu) 5-6
 • Tóm tắc căn bản Phật Giáo (Tỳ-khưu Dhammika - Bình Anson lược dịch) 7-9
 • Giáo dục Thanh Thiếu Niên Phật Tử (Tâm Minh - Vương Thúy Nga) 10-14
 • Thông tư đầu tiên Khóa Tu Học Phật Pháp 2009 (Minh Trường - Lê Công Thọ) 15-16
 • Diễn văn khai mạc Khóa Tu Học Phật Pháp 2009 tại Stein SG (Minh Trường) 17-18
 • Lời chào mừng Lễ Chu Niên (Giác Ngộ) 19
 • Điện thư chúc mừng Chu Niên Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Âu Châu (Tâm Bạch) 20
 • Điện thư chúc mừng Chu Niên GĐPT Linh Phong (Ban Htr. GĐPT Linh Phong) 21
 • Hình ảnh mừng Chu Niên lần thứ 17 (Ban Biên Tập) 22
 • Tổng kết và định hướng Sinh Hoạt GĐPT Thiện Trí (Ban Htr. GĐPT Thiện Trí) 23-25
 • Giòng giao cảm ngắn tiếng Đức về khóa Học 2009 (Quảng Đạt) 26-27
 • Hậu sinh khả úy (Trần Thị Nhật Hưng) 28-31
 • Phương hướng 2010-2012 (Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Trí) 32-34
 • Ngành Oanh Vũ (Thị Trực - Võ Văn Chánh) 35-39
 • Lịch Oanh Vũ 2010 (37-38)
 • Hình Oanh Vũ (39)
 • Bông hồng dâng lên Mẹ (Quảng Thuận) 40-41
 • Thơ Dâng Mẹ (Hòa Thượng Thích Quảng Độ) 42
 • Ngày Du Ngoạn (Thị Trực) & Ngày Trượt Tuyết (Minh Hưng) 43-45
 • Tổng kết Từ Thiện - Xã Hội (Quảng Thuận) 46
 • Thư mời & buổi cơm Từ Thiện (Minh Trường) & (Giác Ngộ) 47-49
 • Ngày Tỵ Nạn (Quảng Thuận) 50
 • Bài tiếng Đức Handbuch (Stefan Rademacher) 51-52
 • Thư chúc mừng lễ cấp Dũng (Giác Ngộ - Võ Đình Trọng) 53
 • Thư cảm tạ của anh cả GĐPTVN Âu Châu (Chí Pháp - Nguyễn Thanh Quang) 54
 • Thăm anh Niên Trưởng Tâm Ngọc (Thị Trực) 55
 • Thư phúc đáp GĐPT Chính Tín Holland (GĐPT Chính Tín) 56
 • Lễ tưởng niệm và cầu siêu (Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Trí) 57
 • Thương tiếc (Nguyên Hòa - Phạm Phước Thuận) 58
 • Cảm nghĩ GĐPT Thiện Trí (Nguyên Huệ) & (Quảng Đạt) 59-60
 • Thư thăm anh chị Nguyên Huệ (ACE GĐPT Linh Phong & Hồng Nguyệt) 60
 • Kỷ niệm ngày cưới (Ban Biên Tập) 61
 • Phân Ưu (GĐPT Thiện Trí) 62
 • Hình ảnh đặc biệt của Thiện Trí (Ban Kỷ Thuật) 63-64
 • Bài Hát Tình Lam (Ban Biên Tập) 65-66

 

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.