The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 

Anh Em 3 Miền

Anh em ơi, chung quanh đây là người Việt Nam
Anh em ơi, chung quanh đây là người da vàng
Anh em ơi, chung quanh đây là đầy tình thương
Anh em ơi, chung quanh đây không có hận thù

Anh ngồi bên tay trái, anh là dân miền Bắc
Anh ngồi bên tay phải, anh là dân miền Nam
Anh ngồi nơi chính giữa, anh là dân miền Trung,
Ta yêu, anh em 3 miền.

Miền Bắc quê hương em, em kể chuyện Hà Nội
Miền Nam quê hương em, em kể chuyện Sài Gòn
Miền Trung quê hương em, em kể chuyện Ngự Bình
Ôi tình non nước Việt Nam 

Anh em, Nam Bắc Trung, cùng nhau tiến lên,
cùng nhau xây cuộc sống,
cùng nhau ta kết đoàn.
Anh em chúng ta, vì tương lai đất nước
Nối chung 3 miền anh em.

 

Kính mến Thầy

Nam mô a di đà phật,
Nam mô a di đà phật.
Hôm nay thầy về đây,
chúng con xin kính chào Thầy,
trong giờ phút vui này
giữa khung đạo tràng này đây.
Chúng con nguyện tin tấn,
diệt tan tham sân hận
Ánh đạo hằng mong tiến đến dần.
Dù bao nhiêu gian khổ,
dù gặp nhiều nguy khó,
lý tưởng, chúng con vẫn tôn thờ.
Thầy là bóng cây,
che mát chúng con
Thầy là ánh sáng,
dắt dìu lòng son
Thầy là con thuyền thanh lương,
đưa chúng con đến bờ thơm hương
Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương
treo gương tròn sáng soi mười phương.

 

Hoa Sen

Hoa sen tám cánh tên chi?

Tên là Tinh tấn, Từ bi, Thanh tịnh,

Trí tuệ, Hỷ xả là đây,

Tượng trưng năm hạnh của ta ấy mà.

Hoa sen tám cánh tên chi?

Tên là Phật Pháp và Tăng sau cùng.

Người ơi khi khoác áo Lam,

Xin người hãy nhớ hoa sen bên mình. 

 

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.