The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 Thành Kính Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Được tin buồn người thân ra đi của quý Cô Bác ACE Ân Nhân, Ban Bảo Trợ, HTr. và Đs. thật là một nổi mất mát lớn, lòng người viễn xứ càng xót đau….Toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Thiện Trí tại Thụy Sĩ thành kính phân ưu với gia đình tang quyến và nguyện cầu Phật lực phóng quang tiếp độ chư Hương Linh được vãng sanh về cõi an lành.

  • Hương Linh:  Phan Vịnh, Pháp danh Lệ Tường mất ngày 20.01.2010 nhằm ngày 25.12 Mậu Tý hưởng thô 74 tuổi tại Huế Việt Nam là thân phụ anh Minh Kỳ Phan Thoảng.
  • Hương Linh: Nguyễn Trọng Thọ Pháp Danh Quảng Lộc sanh ngày 30.08.1955 Ất Mùi mất ngày 08.07.2009 thọ 54 tuổi tại Oltern, Thụy Sĩ là thân phụ hai em Nguyễn Thị Tú Trân và Trâm.
  • Hương Linh: Võ Văn Châu Pháp danh Trí Minh sanh năm 1928 mất ngày 02.01.2010 nhằm ngày 18.11  năm Kỷ Sửu tại Sài Gòn Việt Nam hưởng thọ 82 tuổi là thân phụ của anh Thị Trực Võ Văn Chánh
  • Hương Linh: Đổng Kim Châu Pháp danh Ngọc Hạnh sanh năm Tân Mùi tạ thế ngày:   20 tháng 11 năm Kỷ Sửu ( tức ngày 04.01.2010 ) Hưởng thọ 79 tuổi tại Ý Đại Lợi là Dì ruột của chị Diệu Liên Vương Kim Huệ

 GĐPT Thiện Trí đồng kính bái

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.