The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


  

Thương tiếc 

Xin cung kính vọng bái đến Hương linh người Anh Cả của chúng ta một đời hy sinh cho Đạo Pháp-Dân Tộc và đàn Em thân yêu đến hơi thở cuối cùng.

Đông tàn lá rụng bỏ cành trơ,
Bàng bạc mây giăng tuyết phủ mờ.
Sen trắng còn đây, Anh khuất bóng
Tình Lam lai láng kết vần thơ.
Quê hương còn đó lòng mong nhớ
Đất khách Anh đi quá bất ngờ
Cực lạc quốc Anh về chốn ấy.
Ngậm ngùi em thấy sống bơ vơ! 

Thụy Sĩ, Đông tàn ngày 28.03.2009

Vĩnh biệt anh!

Em Áo Lam, Nguyên Hòa Phạm Phước Thuận GĐPT Thiện Trí

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.