The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

 Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 

 

Lễ tưởng niệm và cầu siêu

Huynh Trưởng cấp Dũng: Tâm Huệ Cao Chánh Hựu  

* Phó trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thê Giới
* Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Gia đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại 

đã xả bỏ báo thân lúc 5 giờ 55 chiều ngày 23 tháng 3 năm 2009 tại bệnh viện Alvarado , TP San Diego , California , Hoa Kỳ, hưởng thọ 80 tuổi

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Trên tinh thần Tri Ân và Báo Ân Phật giáo, để đền đáp công ơn sâu dày xây dựng tổ chức của người anh cả ở Hải Ngoại, suốt cuộc đời hy sinh cho lý tưởng màu LAM, nay anh đã vĩnh viễn ra đi, GĐPT Thiện Trí xin thông báo đế tất cả ace Huynh trưởng và Đoàn sinh phát tâm tụng niệm cầu siêu ở nhà và trong ngày sinh hoạt 29.03.09 trong giờ lễ Phật, chúng ta sẽ làm lễ tưởng niệm và cầu siêu hồi hướng đến anh Sớm vãng sanh và trọn thành hạnh Bồ Tát Đạo.

Chương trình hành Lể:

  • Toàn thể Htr.- Đs và vân tập tại Chánh Điện
  • Thỉnh 3 tiếng chuông gia trì,  tất cả quỳ xuống phút Nhập Từ Bi Quán
  • Đồng hát bài Trầm Hương Đốt
  • Niệm Hương Bạch Phật – Chú nguyện lễ cầu siêu (chủ lễ : a. Giác Ngộ)
  • Tụng kinh cầu siêu (nhớ mỗi ace manh theo kinh)
  • Đọc tiểu sử anh (a. Minh Trường: in ra )
  • Đọc cảm từ đến anh (a. Thị Trực: bài thơ a. Nguyên Hòa và bài a. Chí Pháp Hòa Lan)
  • Phát tâm tưởng niệm và thọ tang (a. Nguyên Hòa)
  • Đọc Châm Ngôn và Điều Luật GĐPTVN

Sanh ly tử biệt, vẫn biết đời là vô thường, là cõi tạm mà  lòng chúng ta cứ mãi xót xa bùi ngùi thương tiếc khi người anh khả kính đã vĩnh viễn ra đi. Kính người anh cả ở Hải Ngoại chúng ta cố gắng  tinh tấn hơn nữa trong việc bảo tồn và phát triển tổ chức.

Kính chào tinh tấn

Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Trí

 

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.