The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

Bản Tin Sinh Hoạt số 1


 Hòa lan, ngày 10 tháng 8 năm 2009                                                                                             

THƯ CẢM TẠ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý bác Gia Trưởng và anh chị em Huynh Trưởng,

 

Chúng con / tôi Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang, trong lễ Thọ Cấp được tổ chức sáng ngày 8-8-2009, lồng trong Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu lần thứ 21 do GHPGVNTN Âu Châu điều hợp tại vương quốc Bỉ, được sự quang lâm chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVNTN Âu Châu, huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới chủ tọa danh dự, Trưởng Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại Chủ Tọa, quý đạo hữu Gia Trưởng và nhiều thành viên BHD Âu Châu, quốc gia và các Gia Đình tham dự.

Trong Đạo tràng trang nghiêm, những pháp nhũ của Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, huấn từ của hai anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPTVNTTG, GDPTHN để cá nhân chúng tôi và  tập thể thính chúng định hướng cho lối đi, làm hành trang trên đường phục vụ Lý Tưởng GĐPT nói riêng và phụng sự Đạo Pháp, Dân tộc nói chung. Ngoài  những lời chỉ giáo vô cùng quý báu trên, chúng con / tôi còn nhận được những món quà vô cùng hữu ích cho việc Tu Học :

  • Bộ Kinh Trường A Hàm do Thây Tuệ Sỹ dịch và chú.
  • Bộ Kinh A Di Đà Sớ Sao
  • Tập San Pháp Luân (3)
  • Đến Gần Với Không Gian tâp truyện  ngắn của Lữ
  • Tấm  sáo, chúc mừng lễ Thọ Cấp
  • Hộp đèn sáp 4 ngọn và một chân đèn thủy tinh, hình đóa sen 18 cánh
  • Một chân đèn hình tròn bằng thủy tinh
  • Một dĩa để chưng có trang trí ảnh Truyền đăng lễ Thọ Cấp Tín cùa HT Âu Châu.
  • Ba bóng đèn, hinh đèn sáp thắp sáng tự động bằng điện.
  • Một đèn dầu dùng cho lễ Truyên Đăng.

Chúng con xin đê đầu đa tạ sự quang lâm chứng minh, ban đạo từ, chí tâm hợp nguyện của chư tôn đức. Chúng tôi xin được gởi lời tri ân đến quý Bác Gia Trưởng, Huynh  Trưởng chẳng nệ đường sá xa xôi, cách trở, khắc phục lắm chướng duyên đến tham dự và vô cùng cảm tạ những món quà rất thực dụng của chư vị ân nhân.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính bái tạ : Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.