The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

 
 
Ngày sinh hoạt tháng 01
 
ngày 29.01.2023 tại chùa Viên Minh

Chương trình sinh hoạt kế tiếp:
 
Chương trình sinh hoạt
 
xin mời các anh chị em vào đây
Địa điểm nơi sinh hoạt:
  
Chùa Viên Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon
 
Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau

Bản tin Lam viên Âu Châu (tài liệu GĐPT Thiện Trí)

Ngày sinh hoạt 29.1.2023 tại Nebikon
 
Ngày tất niên GĐPT Thiện Trí 18.12.2022 tại Telli
 
Ngày du ngoạn GĐPT Thiện Trí 25.06.2022 tại Melchsee-Frutt
 
Ngày sinh hoạt 27.3.2022 tại Telli
 
 

 Châm Ngôn GĐPTVN:

   

Tiếng reo GĐPT-Thiện Trí: DŨNG 

 

3 Điều Luật của Ngành Oanh

1. Em tưởng nhớ Phật.

2. Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với Anh Chị Em.

3. Em thương Người và Vật.

 

5 Điều Luật của Ngành Thiếu và Ngành Thanh GĐPT

1. Phật Tử Quy Y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện

2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.

3. Phật Tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.

4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

5. Phật Tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.