The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

 GĐPT Thiện Trí Thụy Sĩ - Vietnamesisch-buddhistischer Jugendverein THIEN TRI in der Schweiz

 
 
Sinh hoạt tháng 6
 
từ ngày 28.06.2020 - có thể sinh hoạt online bằng Webex Meetings

Chương trình sinh hoạt kế tiếp:
- Tháng 7 nghỉ hè
- Tháng 8 có trại hè chung với GĐPT Linh Phong, nhưng chua biết tình hình ra sao...

Chương trình sinh hoạt tháng...

Địa điểm nơi sinh hoạt:
Chùa Viên Minh, Im Winkel 9, 6244 Nebikon

Bản tin Lam viên Âu Châu (Trang nhà GĐPTVN âu Châu)
Bản tin Lam viên Âu Châu (tài liệu GĐPT Thiện Trí)

Khóa tu học Phật Pháp tại Thụy Sĩ kỳ 12 đã được tổ chức online qua Webex Meetings
 
Mỗi tối thứ bảy, nhóm thảo luận Phật Pháp thảo luận qua Webex Meetings
 
 
 Trong mùa dịch, không được đi sinh hoạt - các ace sinh hoạt online qua chương trình Webex Meetings
  
Ngày sinh hoạt 26.01.2020 (mồng 2 Tết) tại chùa Viên Minh
 
 
Ngày tất niên cuối năm
 
Ngày sinh hoạt tháng 11
  

 Châm Ngôn GĐPTVN:

   

Tiếng reo GĐPT-Thiện Trí: DŨNG 

 

3 Điều Luật của Ngành Oanh

1. Em tưởng nhớ Phật.

2. Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với Anh Chị Em.

3. Em thương Người và Vật.

 

5 Điều Luật của Ngành Thiếu và Ngành Thanh GĐPT

1. Phật Tử Quy Y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện

2. Phật Tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống.

3. Phật Tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.

4. Phật Tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

5. Phật Tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.

Drucken E-Mail

Mục đích: Đạo luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.